Sortmejse, fakta om sortmejsen

30. December 2015

Sortmejsen er en ret lille mejse, faktisk er det den mindste af vores hjemlige mejser. Den kan blive op til 11,5 centimeter lang, men typisk mellem 10 og 11,5 centimeter. Den kan forveksles med en lille musvit. Sortmejsen har et hvidt og sort hoved, samt en lille hvid plet i nakken, som for det meste er ret tydeligt. Den hvide plet i nakken er et typisk, og meget genkendeligt kendetegn, når man observere fuglen. På vingerne har sortmejsen 2 hvide vingebånd. Undersiden har en hvidbrun farve - resten af fuglen er blågrå.

Skulle man sammenligne sortmejsen, så ville det være med Musvitten, hvor den normalt findes ved at skelne farverne, og igen den hvide nakkeplet. Musvitten har endvidere en sort bryststribe, som sortmejsen overhovedet ikke har. I en gruppe af eksempelvis Topmejser, Fuglekonger og Musvitter, kan Sortmejsen meget nemt overses, og det er her man skal skelne farverne, og kendetegnene.

Biologi, levested og udbredelse

Normalt får et sortmejsepar 2 kuld om året. Ynglesæsonen starter typisk i slutningen af april. Sortmejsen kan bo adskillige steder - af og til mærkværdige steder. Det er ikke unormalt at finde sortmejsen i en mur, i et træ, et dæk eller et egentligt hul i jorden - hvor den har bygget sin rede.
Sortmejsen er heller ikke bleg for at indtage redekasser. Hunnen er en sand arkitekt, og bygger naturligvis selv reden - dog er det ikke sikkert at diverse edderkopper er specielt glade for det, da hunnen bruger mos og spindelvæv til sit byggeri, hvorefter den fores til med plantedun, fjer og hår.

Normalt lægges der 7-9 æg af gangen, som oftest udruges i løbet af 16-20 dage, hvorefter de skal fodres i yderligere 2 uger.

Føde

Sortmejsen, lever gerne af insekter, frø, og edderkopper. Disse kan ophamstres i løbet af sommeren og efteråret - dog i en begrænset mængde, da døde lig i form af døde edderkopper og insekter, kan skabe en lugt, og forrådne.

Levested

Et normalt ynglested vil være i nåleskove, men de kan dog også findes i blandingsskove og parker. Sortmejsen er afhængig af, at der rent faktisk er mulighed for at bygge reder, i form af huller i træer, redekasser eller andet den kan bygge dens rede i.

En fordel som sortmejsen dog har, er at den ikke er nær så afhængig af gamle træer som de andre mejser, grundet dens egenskab til at bygge en rede direkte i jorden.

Udbredelse

Sortmejsen er udbredt i hele Europa, og yngler sågar også i hele Danmark. Steder som Vest- og Nordjylland er gode opholdssteder for sortmejsen, og tætheden her af sortmejser er da også større end andre steder i landet, grundet de mange nåletræsskove.

Hvornår kan man finde og se sortmejsen?

Sortmejsen er en standfugl i Danmark, og kan sådan set ses hele året rundt. Den største chance for at se sortmejser er dog i August og Oktober, hvor de flokkes. Arten er ret almindelig i Danmark, og er derfor ikke truet.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |