Musvit info (fuglekasse, hun, han, alder og andet)

30. December 2015

Musvitten er en Mejse - faktisk er det den største af Danmarks Mejser. Musvitten er en meget normal og almindelig ynglefugl i Danmark, den kan udskilles fra de andre mejser pga. sit sorte hoved, gule bryst og hvide kinder.

Musvitten findes over hele Europa undtagen Island. udover Europa forekommer Musvitten i Nordafrika, Rusland og store dele af Asien. I Danmark findes Musvitten stort set over hele landet, dog gør Musvittens vane for løvskov, at den Vestlige del af landet er lidt i undertal af Musvitten i forhold til de andre dele af landet.

Musvitten ses gerne i flok, og gerne med andre Mejser. Hanner dominere hunnerne, og voksne fugle dominere ungfugle og unger. Når der er mangel på føde er det de -mægtigste- fugle der spiser først. Musvitten er for det meste en standfugl i Danmark, hvilket betyder at fuglen har til vane at blive hele året rundt.

Uden for ynglesæsonen er bog det almindeligste fødeemne for Musvitter, der lever i løvskov, mens Musvitter, der lever i haver, gerne spiser talg eller madrester på foderbrættet. Ungerne fodres med insektlarver.

Fakta om Musvitten:

  •     Musvitten kan opnå er vingefang på op mod 26 cm. (normalt mellem 22,5-25,5 cm.)
  •     Musvitten kan blive op til 14 cm. lang.
  •     Musvitten vejer normalt 15-22 gram.
  •     Der er fundet Musvitter på 15 år, men normalt lever Musvitten kun omkring 5 år.
  •     Ynglingen starter i en alder af 1 år
  •     Kuldet er forholdsvis stort (5-12 æg per kuld)
  •     Der udruges mellem 1 & 2 kuld om året
  •     Rugetiden varer 10-15 dage
  •     I Danmark findes der over 700.000 ynglepar
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |