Natugle - Info om natugle (Skrig, lyd, fakta, kasse og meget mere)

30. December 2015

Natuglen er i grunden en ret almindelig ugle i Danmark, i hvert falde den mest almindelige ugle. Natuglen er en mellemstor ugle med sorte øjne og en ret plump kropsbygning. Natuglen er nok den mest kendte ugle herhjemme i Danmark, eftersom man kan hører dens tuden året rundt i mange dele af landet, men dog ikke i Vestjylland.

Natuglen findes i store dele af Europa (udover Nord-Skandinavien og Irland), Asien, Kina og Himalaya. Natuglen yngler desuden i Nordafrika. Natuglen foretrækker i Danmark åben løvskov, og af den grund yngler Natuglen mest i Østjylland. Natuglen forbliver på sit territorium året rundt, hvilket gør det til en standfugl. Et Natugle-par holder sammen hele livet.

Natuglen lever primært af mus - markmus især. Det kan dog ske i sjældne tilfælde at Natuglen napper en fugl, andre smådyr eller insekter, men dette er dog i et begrænset omfang.

Fakta om Natuglen

  •     Natuglen kan opnå en længde på 38 cm.
  •     Vægten på en Natugle(han) ligger på 330-450 gram
  •     Vægten på en natugle(hun) ligger på 400-600 gram
  •     En Natugle kan leve i op til 21 år, men normalt kun 9 år.
  •     Ynglingen starter i en alder af 1 år
  •     En Natugles vingefang ligger på fantastiske 90-105 cm.
  •     Natuglen udruger normalt 1 kuld æg om året
  •     Kuldets størrelse er på 2-6 æg
  •     Det tager 25-30 dage at udruge et kuld æg.
  •     Der findes over 4000 ynglepar i Danmark
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |