Vandstær

30. December 2015

Trods navnet Vandstær er fuglen ikke en Stær, Vandstæren er dog på størrelse med en Stær. Det er en ret buttet sort/brun fugl, med et hvidt bryst og en kort hale. Vandstæren nyder at sidde på en sten eller en gren ved vandet.

Vandstæren yngler over det mest af  Storbritannien, Skandinavien, Mellemeuropa og Centralasien. Vandstæren yngler ikke meget i Danmark, og er faktisk ret sjælden som ynglingsfugl i landet - Dette skyldes formentligt at der kun er på vandløb, med god strøm og en ret stenet bund, som er Vandstærens foretrukne fødested (spisested). Vandstæren yngler også på små afsatser i klipper, men sådanne klipper findes stort set kun på Bornholm.

Om vinteren ligger bestanden for Vandstæren på omkring 100 fugle.

Vandstæren lever for det meste at orm, snegle, insektlarver og tanglopper. Det hænder dog at Vandstæren fanger enkelte småfisk, men det er kun i sjældne tilfælde.

Fakta om Vandstæren:

  •     Vandstæren kan leve i op til 10 år, men normalt kun omkring 5 år.
  •     Fuglens kampvægt ligger på omkring 55-75 gram
  •     En Vandstær kan opnå en længde på hele 18 cm.
  •     En Vandstær har normalt et vingefang på hele 25-30 cm.
  •     Der findes (i 2007) kun 2 ynglepar i Danmark
  •     Ynglealderen er 1 år for en Vandstær
  •     En Vandstær lægger normalt 4-6 æg per kuld
  •     Vandstæren får normalt 2 kuld per år
  •     Kuldet tager omkring 16 dage om at udruges
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |