Rød Glente i Danmark

30. December 2015

En Rød Glente er en smuk og iøjnefaldende rovfugl. Den er omkring 1/4 del større end en Musvåge. Den Røde Glente er en fantastisk flyver, der oftest flyver ret lavt når den forsøger at finde føde. På engelsk hedder en Rød Glente -->Kite
Den Røde Glente har en begrænset udbredelse. I følge kilder er næsten hele artens yngleområde i Europa. 80% af den europæiske bestand befinder sig i henholdsvis Tyskland, Frankrig og Spanien - i alle disse 3 lande siger kilder af der opleves en tilbagegang. I Danmark findes den Røde Glente stort set i alle landsdele, og der opleves en fremgang i bestanden, men der findes stadig ikke flere end 50 ynglepar i Danmark.

Den Røde Glente har tendens til at yngle i åbne landskaber, med ret spredte, og delte skove, gerne nær søer, moser og vandløb. Den Røde Glente kan i mange tilfælde finde på at overtage andre større reder i høje træer.

Den Røde glente spiser gerne ådsler, men er generelt kendt for at være en af -naturens skraldespande-. Den Røde Glente er dog også i stand til selv at jage, fange og dræbe sit bytte. Ungerne fodres ofte med friskfangede padder, mus, rotter, krybdyr, småfugle, hareunger, måger m.fl.

Fakta om Den Røde Glente

  •     Den Røde Glente kan opnå en længde på hele 65 cm.
  •     Der er fundet individer på 25 år, men en Rød Glente bliver normalt kun 7 år
  •     En Rød Glente kan opnå en kampvægt på hele 1.300 gram (normalen ligger på 950-1.300 gram)
  •     En Rød Glente kan opnå et vingefang på imponerende 170 cm (normalt kun 145-165 cm)
  •     Ynglingen startes i en alder på omkring 2 år
  •     Kuldets størrelse ligger på omkring 2-3 æg
  •     Der udruges normalt 1 kuld årligt
  •     Udrugningen tager normalt omkring 30-35 dage.
  •     Der findes omkring 50-55 ynglepar i Danmark
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |