Isfugl i Danmark (stemme, fakta, føde, vægt etc.)

30. December 2015

Isfuglen er en rigtig flot, farvestrålende fugl - nærmest tropisk-lignende. Isfuglen er en af de mest eksotisk-lignende fugle i Danmark. Isfuglen beskrives således: Lysende turkisblå overside, grønblå vinger, en orange underside og en hvid halsstribe. Isfuglen har også et langt og iøjnefaldende næb.

Isfuglen er ikke en ret udbredt fugl i Danmark, men er derimod en ret udbredt art som findes i andre store dele af Europa samt Asien og Nordafrika. I Danmark opleves Isfuglen oftest omkring Midtjylland og Østjylland.

Isfuglen yngler oftest omkring søer og vandløb som har en del skov omkring sig. Danske Isfugle er standfugle, hvilket betyder at fuglene bliver i landet vinteren over, og således også sommeren igennem - I bund og grund helårsfugle.

Isfuglen lever af Insekter, småfisk og krebsdyr. Isfuglen kan fange fisk der er op mod 10 cm lange. Isfuglen sidder ofte på udhængende grene, hvor den har god udsigtsmulighed, og kan holde øje med et eventuelt bytte.

Fakta om Isfuglen

  •     Isfuglen har en normal længde på omkring 16 cm.
  •     Vingefanget ligger på omkring 24-26 cm.
  •     Isfuglen kan opnå en kampvægt på 40-50 gram.
  •     Der er fundet Isfugle i en alder af 21 år, men de bliver normalt kun omkring 3 år gamle.
  •     Ynglingen for en Isfugl starter i en alder af 1 år
  •     Isfuglen udruger normalt 2 kuld om året
  •     Kuldstørrelsen ligger på omkring 4-7 æg.
  •     æggene tager 18-22 dage at udruge
  •     I Danmark findes der ikke mere end 250-400 ynglepar
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |