Bogfinke sang, fakta, vægt og meget mere

30. December 2015

Bogfinken er en af Danmarks mest almindelige ynglefugle. I Danmark findes op mod 2 millioner Bogfinke-par. Hunnen er grålig, hvorimod hannen har en rødbrun krop og et blågråt hoved.

Bogfinken findes stort set i hele Europa og Asien. Bogfinken yngler stort set alle steder i Danmark hvor der er træer, gårdhaver, parker og ikke mindst almindelige villahaver. Hvad Bogfinken dog foretrækker er tætbeplantede nåletræs-plantager, i den midtjyske hede, og en højstammet bøgeskov.

Hunnen bruger edderkoppespind, mos, græs og kviste til at bygge rede med. Edderkoppespindet bruges til at holde sammen på reden. Før hunnen lægger sine æg, parrer hun sig normalt op mod 200 gange, hvor omkring 10% er med forskellige hanner - Grunden til disse høje antal parringer er formentlig et modtræk mod dens utroskab.

Bogfinken optræder gerne på foderbrættet og er ikke sky i den forstand. Bogfinken lever hovedsageligt af frø og insekter om sommeren, men derimod kun frø resten af året.

Fakta om Bogfinken:

  •     Bogfinken Kan blive op mod 16 cm lang, men de bliver normalt kun 15 cm
  •     En Bogfinke kan veje op mod 25 gram, dog normalt mellem 19 og 24 gram.
  •     Der er fundet Bogfinker på op mod 14 år gamle, men en Bogfinke bliver normalt kun omkring 5 år.
  •     Bogfinken yngler i en alder af 1 år
  •     Bogfinken udruger normalt kun 1 kuld om året
  •     Bogfinkens kuld er normalt på omkring 4-5 æg
  •     Rugetiden for en Bogfinke ligger normalt på 11-13 dage.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |