Stor Flagspætte

30. December 2015

Den store Flagspætte er den mest almindelige spætte i Danmark. Den store Flagspætte er rø, hvid og spraglet sort, og hannen af denne art har også en rød plet i nakken.

Den store flagspætte findes over det meste af Europa. I Danmark yngler Den store Flagspætte stort set over hele landet, dog ikke skovløse områder heriblandt ærø, Anholt, Saltholm m.fl. Den store flagspætte synes at foretrække skove med mange udgåede træer, hvor den bygger sin rede og finder sin føde.

Mange ville formode at Den store Flagspætte skulle få hjernerystelse ved dens trommelyde når den hakker næbet mod træerne, men pga. dens unikke kranie-konstruktion, får den det ikke.

Den store Flagspætte lever af insekter, som den eksempelvis hakker frem fra træstammer. Om vinteren spiser Den store Flagspætte nåletræs-kogler, som den skræller.

Fakta om Den store Flagspætte

  •     Den store Flagspætte kan opnå en vægt på op til 100 gram (normalt 70-90 g.)
  •     Den store Flagspætte kan opnå et vingefang på mellem 34 og 40 cm.
  •     Den store Flagspætte lever normalt omkring 12 år
  •     Den store Flagspætte udruger normalt 1 kuld æg om året
  •     Den store Flagspætte lægger omkring 4-7 æg per kuld
  •     Den store Flagspætte kan opnå en længde på op mod 23 centimeter
  •     Der findes mellem 30-80 tusinde Store Flagspætte-par i Danmark
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |