Fiskeørn i Danmark, fakta, vingefang, lyd og andet

30. December 2015

Fiskeørnen er en rovfugl, og er ret almindelig i Danmark. Fiskeørnen kan give anledning til forvirring når den er i luften, eftersom den har en hvid underside. Den hvide underside kan derfor gøre at Fiskeørnen fejlagtigt ligner en måge – vel og mærke fra jorden.

Fiskeørnen forekommer på stort set alle kontinenter, på nær Antarktis. I vinterperioden overvintre Fiskeørnen primært i Sydamerika samt Afrika syd for Sahara.
Selvom Fiskeørnen er ret almindelig i Danmark er det ret sjældent, at Fiskeørnen vælger at yngle i landet – på nuværende tidspunkt er der kun kendskab til et enkelt sted i Danmark hvor en enkelt Fiskeørn yngler nogenlunde fast.

Fiskeørnen er specialist i af fange fisk, og heraf kommer navnet ”Fiskeørn”. Fiskeørnens teknik er som regel at stå stille i luften omkring 25 meter over vandoverfladen, udse sig en fisk med sit skarpe blik og derpå styrtdykke. Fiskeørnen går primært efter fisk der er omkring 20-40 cm lange, men kan snuppe fisk der vejer helt op til 1000 gram. Fiskeørnen behøves ikke jage mere end 30-40 minutter om dagen for at fange det antal fisk der skal til for at mætte den.

Fakta om Fiskeørnen

  •     Fiskeørnen kan blive op til 55 cm. Lang
  •     Fiskeørnen kan veje op mod 2 kg. Hvilket er ret normalt.
  •     Fiskeørnen starter sin karriere som yngler i en alder af 3 år
  •     Fiskeørnen udruger normalt 1 kuld om året
  •     Fiskeørnen lægger normalt 2-3 æg
  •     Fiskeørnen er en fredet fugl i Danmark
  •     Rugetiden er normalt på omkring 37 dage.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |