Kongeørn i Danmark, vægt, fakta, vingefang mm.

30. December 2015

Kongenørnen er Danmark’s næststørste rovfugl kun overgået af Havørnen, som er en anelse større. Kongeørnen er kendt for blandt andet at flyve ret elegant i forhold til andre rovfugle/ørne og kan derfor virke mindre ørneagtig. Voksne Kongeørne har et gyldent hoved og fjerdragten er brun. Unge kongeørne kan genkendes på deres hvide hale.

I Danmark 1999 blev det første Kongeørne-par set/opdaget i Lille Voldsmose, hvor parret startede deres ynglen. Kilder fortæller også at omkring 2003 blev endnu et kongeørne-par opdaget. Danmarks bestand af Kongeørne skulle gerne være blevet væsentligt forøget i årene indtil nu.

Yngleparrene foretrækker at forblive i deres territorie året rundt, dette gælder således også vinteren, hvorimod ungfuglene foretrækker at drage videre.

Kongeørnen er en rovfugl og lever af andre fugle, heriblandt især Gæs, Harer og gnavere er også at foretrække for Kongeørnen – udover disse lækkerier, står Kongeørnen heller ikke i vejen for ådsler.

Fakta om Kongeørnen:

  •     Kongeørnen kan blive op mod 80 cm lang
  •     Kongeørnen kan veje op mod 6,7 kg, dog ligger vægten normalt mellem 3-5 kg
  •     Kongeørnen yngler i en alder af 4 år
  •     Kongeørnen hører til fredede fugle.
  •     Kongeørnen kan have et vingefang på op til 230 cm. (normalt 190-230 cm)
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |