Havørn , Havørne i Danmark, Hvidhovedet Havørn

30. December 2015

Havørnen er Danmarks og Nordeuropas største rovfugl. Havørnen er også kaldet ”den flyvende dør”, pga. Dens imponerende og stive vingefang.
Næbet på en voksen havørn er normalt guligt, mens næbet på en unge er mere gråligt.

Havørnen er en rovfugl. Havørnen lever primært i Norge hvor over 1000 par lever. Ifølge kilder levede der i 2008 omkring 20 par i Danmark. I Danmark lever de fleste havørne på Lolland, men der er dog set havørne både i Sønderjylland og Sydfyn.

Havørnen bliver kønsmoden i en alder af 5-7 år, hvor den derefter leder efter territorier, som den vil holde livet ud.
Havørnen trives især ved fjorde, større søer samt ved lavvandede kyster.

Havørnens føde består primært af mellemstore fugle, ådsler og fisk. Der findes vandrehistorier som siger at havørnen vil være i stand til at tage små børn i alderen 3-7 år, men dette er videnskabeligt bevist ikke at være sandt, eftersom havørnen maksimalt kan løfte sin egen vægt, hvilket er 3-7 kg.

Havørnen var før i tiden en ret ”almindelig” fugl, men en intens rovfuglebekæmpelse gjorde at havørnen faktisk i det meste af 1900-tallet ikke var at finde i Danmark, men heldigvis blev havørnen genindvandret i 1990’erne, og bestanden går fremad.

Hurtige Fakta om havørnen:

  •     Havørnen har et vingefang på 2-2,45 m. (200-245 cm.)
  •     Havørnen kan veje op mod 7 kilo, men normalt (3-5.5 kilo)
  •     Havørnen kan blive op mod 40 år
  •     Havørnen lægger normalt 2 æg i et kuld.
  •     Havørnen’s rugetid er 36-42 dage.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |