SMS - Hvad står SMS for?

30. December 2015

Hvad står SMS for?

Short Message Service, som på dansk betyder "service for korte beskeder". SMS er en af de mest brugte kommunikations-metoder i verdenen. I 2009 sendte vi ifølge IT- og Telestyrelsen 35 millioner sms'er ver dag, og det er kun Danmark. Det er et gennemsnit på 6,46 sms'er per indbygger i Danmark. 35 millioner svarer til at der bliver sendt 1.490,429 SMS'er hver time hele døgnet rundt. På et år bliver det svimlende 13.056.165.000 (13 milliarder, 56 millioner, 165 tusinde SMS'er) - i Danmark!

På verdensplan (2008), blev 4,1 trillion SMS'er sendt om året!

4,1 trillion = 4.100.000.000.000 SMS'er om året.

Kommunikation

Der er mange fordele ved at sende en SMS i stedet for at gribe røret, og ringe til en person. Du kan for det første nå at tænke over hvad dit budskab er, inden du "udtaler dig". Har en person i røret, og bliver stillet et spørgsmål, så er du tvunget til at svare på det tidspunkt, og du får kun én chance. En SMS (som ikke er sendt vel og mærke), kan du skrive, men hvis noget lyder forkert, fjollet eller dumt, så kan du med det samme uden nærmere eftertanke slette det igen.

SMS er meget udbredt blandt unge mennesker, da det er en meget let kommunikationsform. Du kan hurtigt og nemt skrive en SMS hvori det står "Hej, hvad laver du?", hvorefter du lynhurtigt derefter vil modtage et svar uden det koster det vilde. En SMS koster typisk omkring 15-25 øre per stk. men nye konkurrencen mobilselskaberne imellem, har gjort det muligt at man nu kan sende gratis SMS'er for et fast beløb per måned.

Eksempelvis kan man nu betale 75 kroner i måneden, og så har man ubegrænset SMS'er. Så hvis du sender 1000 SMS'er per måned, så vil 1 SMS koste 7,5 øre. I det tilfælde vil man "sparer" flest penge ved at sende flest muligt SMS'er per måned.

Måderne at skrive en SMS på

Du kan skrive en SMS på forskellige måder. Den ældste, og absolut nærmest udgåede måde er at trykke på et tal på tastaturet 3 gange for at få et bogstav.

På de fleste mobiltelefoner ser tastaturet således ud bogstavsmæssigt:

1 = . , ! ? ' "
2 = ABC
3 = DEF
4 = GHI
5 = JKL
6 = MNO
7 = PQRS
8 = TUV
9 = WXYZ

Tastatur af mobiltelefon

Tastatur

Der er dog blevet lavet en intelligent ordbog til de nyere telefoner, hvor man simpelthen kun klikker én gang på eksempelvis 4, 3 og 5, hvorefter mobiltelefonen selv regner ud at der skulle stå "hej". Dog kan man selv ændre det, hvis eksempelvis der skulle stå "hel" i stedet for, så kan man trykke på * eller #, som så skifter imellem de forskellige indprogrammerede muligheder.

74% af alle i verdenen der ejer en mobiltelefon bruger SMS, hvilket er omkring 2,4 billioner af verdens mobilbrugere. I de ældre dage tillod GSM kun SMS-beskeder på 160 karaktere, hvilket faktisk betød at de ældre mobiler hvor man skrev lange beskeder sendte flere beskeder af gangen.

Eksempel: Der blev skrevet en besked på 350 karaktere, denne blev sendt til et specifikt nummer, eksempelvis en ven eller kæreste. Men eftersom GSM kun kunne håndtere 160 karaktere af gangen, blev de 350 karaktere delt op i 3 beskeder således: 160, 160 og 30 karaktere. Af og til modtog modtageren så 3 beskeder, som skulle åbnes én efter én for at det kunne give mening - sidenhen er denne "begrænsning" dog forøget markant.

I 2006 var SMS-industrien $81 milliarder værd. Med kursen på den Amerikanske dollar på ~5,4 kroner (16. September 2011) vil det sige 437,3 milliarder danske kroner. Det er bestemt ikke småpenge, og markedsværdien må være steget markant siden 2006.

SMS er så troværdig at det kan redde liv

I mange lande kan man tilkalde hjælp via SMS. Det vil sige at der konstant sidder mennesker, og modtager/holder øje med SMS'er. I Storbritannien kan man sende en SMS til det lokale "hjælpecenter" (i Danmark er det Falck). I Hong Kong er det ligeledes muligt at sende en SMS efter hjælp. De er i Danmark eftersigende også i gang med lignende services.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |