Blåmusling (sæson for blåmuslinger)

30. December 2015

Blåmuslingen hedder på latin: Mytilus edulis, og på engelsk: Blue Mussel. Blåmuslingen er et skaldyr og, bliver også kaldt en "pælemusling". Edulis betyder på latin "spiselig", hvilket passer perfekt, da en blåmusling sagtens kan spises, og der findes et hav af opskrifter på blåmuslinger.

Blåmuslingen er en oval, blålig/sort/violet, skinnende musling, som findes i de danske farvande. Blåmuslingen er en meget, meget hyppig musling i Danmark. Den findes i både brakvand og saltvand, dog sjældent i rent ferskvand.

Føde

Blåmuslingen lever primært, eller kun af plankton, som den suger ind, filterere og æder.

Sådan lever den

Blåmuslingen samler sig i banker. Der kan være op mod 9.000-12.000 blåmuslinger per m2. Blåmuslingen lever i store klynger.

Muslingen ses ofte på pæle, sten, og i strandkanten. Blåmuslingen lever nær iltrige steder, og hæfter sig ofte til faste steder, da den ellers vil blive ødelagt/dræbt i brændingen.

Den har ikke nogen angrebsmekanisme, som kan skræmme fjender væk, den har derimod en meget effektiv forsvarsmekanisme, i form af lukkemuskler som sidder ekstremt stramt, stærkt og tæt sammen. Strandkrappen og søstjernen, er dog noget stærkere, og er i stand til at åbne muslingen, for derefter at æde den.

Blåmuslinger har mulighed for at blive giftige, hvis de lever i giftige forhold på stranden, det hav eller vandet de lever i. Hvis eksempelvis blåmuslingen spiser gitifte furealger eller lever i forurenet vand, så kan de gå hen at blive giftige.

Yngel

Blåmuslingen lægger mellem 5 og 12 millioner æg, hvilket er en ekstremt mængde. Mange fisk, måger og småfugle spiser nogle gange blåmuslingens yngel. Udviklingen fra småyngel/æg til en reel musling varer mellem 10 og 35 dage alt afhængigt af vejrforhold, temperatur og leveforhold generelt.

Sæson for blåmuslinger

Hele året.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |