Bog om Six Sigma

30. December 2015

Ane Storm Ry, Nina Schwartz, og Mikkel Ketil har udgivet bogen Six Sigma.

Six Sigma er en yderst kompliceret forbedringsmetode, som kan tage meget lang tid at lære. Derfor er det vigtigt altid at opfriske ens egen hukommelse om emnet.

Six Sigma blev skabt af Motorola i midten af 1980’erne. Det fik sit gennembrud da Generel Electrics (GE) implementerede metoden i den sidste halvdel af 1990’erne. Six Sigma-metoden forbedrer en virksomheds præstation og de eksisterende systemer og arbejdsgange ved hjælp af data og statistisk analyser.  Six Sigma er tæt knyttet til den økonomiske side af at drive en virksomhed, da der sættes kroner og øre på gevinsterne i hvert enkelt forbedringsprojekt.

Målet for en virksomhed, som anvender Six Sigma, er at nå en fejlprocent, der højst er på 6 Sigma, hvilket svarer til at gøre det rigtige i 99,9967 % af tiden.  Kort fortalt er Six Sigma en værktøjskasse med avancerede statistiske værktøjer. En metode til at forbedre organisationens ydeevne, og som gør processerne mere robuste.

der bliver ofte spekuleret i hvorvidt den meget udbredte Lean-tankegang og Six Sigma egentlig er konkurrerende eller rent faktisk komplementerer hinanden. Ifølge denne bog komplementerer metoderne hinanden godt. Groft sagt arbejder Lean med forholdsvis let tilgængelige værktøjer i en større proces. I løbet af bogen bliver derfor både Six Sigma og lean konceptet udforsket for at give dig et gennemgribende indblik i hvordan du kan anvende teorierne.

Uanset om du er ny eller gammel indenfor anvendelsen af Six Sigma, så kan det anbefales at læse en bog som ovenstående for at forbedre din forståelse.

God fornøjelse

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |