Fordele ved outsourcing af IT frem for intern IT

30. December 2015

Outsourcing af IT er mere fordelagtigt end at holde sig til en intern IT-afdeling. Nogle af fordelene ved outsourcing er:

Slæk på ressourcerne
At udvikle et fyldestgørende IT-medarbejderteam kræver en masse af investeringer og andre ressourcer. Uddannelse, opgradering og mere tid er krævet, hvis man vil forvalte personale til IT-afdelingen. Outsourcing af IT-drift vil slække på behovet for disse ressourcer i organisationen og koncentrere sig mere om kerneforretningen.

Omkostningsbesparende

Outsourcing af IT sparer virksomheden en masse penge, da det at oprette en IT-gruppe kan koste det dobbelte af gebyrerne for de outsourcede tjenesteydelser. Disse penge kunne anvendes inden for andre områder i virksomheden.

Hurtigere gennemførelse

Den professionelle IT-virksomheder kan hurtigt opfylde dine krav, da de allerede har et netværk af leverandører, entreprenører og måske har erfaring med lignende projekter for andre klienter. De er udstyret med opgraderede værktøjer til IT-løsninger, der vil give hurtigere løsninger.

Specialiserede tjenester

Eftersom leveringen af IT-løsninger er det centrale for disse firmaer, vil outsourcing af IT drift give os specialiserede tjenester med nyere idéer. IT-virksomheder har meget erfaring inden for deres område og kan give mere indsigt end en intern IT-gruppe. De vil give en kvalitetsplan over organisationen til mindre omkostninger og inden for kortere tid.

Alt i alt gør fordelene ved outsourcing af IT det mere attraktivt end at skabe en intern IT-gruppe, hvilket vil kræve flere investeringer i ressourcer og kan være mindre pålideligt.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |