Apps og app udvikling - en basic introduktion

4. Oktober 2018

Med en specialdesignet applikation er mulighederne mange!

Medarbejderne i en virksomhed kan eksempelvis bruge en app til at effektivisere en bestemt arbejdsgang el. lign. På den måde kan apps være særdeles effektive værktøjer. Samtidig kan hverdagen også gøres både nemmere, sjovere eller mere effektiv for alle os andre.

App udvikling er tæt forbundet med den gode idé. Derfor er der et stort potentiale i app udvikling, som moderne virksomheder kan spinde guld på at udnytte - uanset om appen skal benyttes internt eller eksternt til at fremme salg.

En app - hvad er det?

De fleste ejer efterhånden en smartphone og / eller en tablet - og derfor har de fleste sandsynligvis også stiftet bekendtskab med en eller flere applikationer, som det retteligt hedder. ‘App’ er nemlig en forkortelse for ‘application’.

En app kan kort sagt beskrives som et lille softwareprogram med en række funktioner. Funktioner, der gør hverdagen sjovere, nemmere eller mere effektiv. Apps udvikles til mobile enheder, dvs. mobiltelefoner, tablets mv..  

Apps - de tre typer

Overordnet findes der tre typer af apps:

  • Native apps
  • Web apps
  • Hybrid apps

Apps, som er udviklet til en bestemt type platform - eksempelvis iOS, Android eller Windows Mobile - kaldes Native apps. Native apps hentes via Apple’s App Store eller Google’s Play Store, men der er også altid forudinstalleret en række native apps på alle enheder.

Apps, der opererer via enhedens browser kaldes web apps. Denne type apps er udviklet ved hjælp af de samme teknologier som hjemmesider.

Apps, som blander teknologierne fra native apps og hybrid apps kaldes hybrid apps. En anden ofte brugt betegnelse for hybrid apps er cross platform apps.

App udvikling til native apps - fordele og ulemper

Som nævnt er native apps en type af apps, der er udviklet til en bestemt type platform.

I forbindelse med app udvikling til native apps, skal man udvikle i to forskellige sprog, for at understøtte forskellige platforme. Det vil nemlig overordnet være to forskellige grupper af slutbrugere, som kan benytte sig af appen: Dem, der har en iPhone eller en iPad, der bruger styresystemet iOS, og dem, der har en enhed, som bruger Android.

App udvikling til native apps har den fordel, at den pågældende app har mulighed for at udnytte hardwaren i den pågældende enhed optimalt - og dermed performe helt i top.

Desuden er der i forbindelse med app udvikling til native apps mulighed for at kombinere indbyggede funktionaliteter i telefonen - fx GPS, kamera, mm. - med specialdesignede funktionaliteter.

Native apps passer som nævnt kun til én platform. Det har den store ulempe, at det kræver et stort budget at udvikle og gøre appen tilgængelig på flere platforme.

App udvikling til web apps - fordele og ulemper

Sammenlignet med native apps er web apps ofte mindre ressourcekrævende at udvikle. Web apps fungerer desuden på alle platforme. En stor ulempe er dog, at de ikke altid performer optimalt - og samtidig kan det i forbindelse med app udvikling være besværligt at udnytte enhedens hardware.

App udvikling til hybrid apps - fordele og ulemper

Den store fordel ved hybrid apps er, at de både er hurtige og billige at bygge - og desuden fungerer på alle platforme. Til gengæld giver man med valget af en hybrid app afkald på en række muligheder.

Sammenlignet med native apps performer hybrid apps nemlig ikke lige så godt. Samtidig kan der i forbindelse med app udvikling også være enkelte begrænsninger i forhold til adgang til enhedens hardware.

Hvad koster det og hvem skal lave appen - tips til app udvikling

Det kan sagtens være en dyr fornøjelse - altså app udvikling - men det kommer helt an på, hvilken type projekt, der skal laves app udvikling til.

Et stort app udviklingsprojekt kan let blive dyrt i både programmeringstimer samt i forbindelse med design og projektbeskrivelse. Inden man henvender sig til professionelle app udviklere kan det derfor godt betale sig, at man har tænkt grundigt over hele idéen og konceptet. Hvis man også kan have nogle skitser til design klar, er man allerede langt.

En vigtig del af app udvikling er et intuitivt og brugervenligt user interface (UI). Der er mange forskellige parametre, som man i den forbindelse skal tage hensyn til - og dét ved professionelle app udviklere alt om. Eksempler på dette kunne være formålet med appen, brugernes evner og størrelsen på skærmen.

Et samarbejde med professionelle app udviklere kan derfor - uanset hvilken type app udviklingsprojekt man har i tankerne - altid anbefales. For både store og små firmaer, foreninger og iværksættere er deres erfaring nemlig guld værd.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |