Hjertestartere redder liv

9. September 2018

Hvert år falder knap 4000 mennesker om med hjertestop uden for hospitalet. Heldigvis er vi verdensmestre i at træde til og gøre en indsats for hinanden her i Danmark. Det betyder at overlevelsesraten er steget markant siden 2001. Faktisk træder tilfældige mennesker til, i over 65% af alle tilfældene. Det er vanvittigt flot! Vi kan dog forbedre os på flere punkter.

Overlevelsen er tredoblet siden 2001 men det kan blive meget bedre. Overlevelseschancerne kan øges markant, hvis der hurtigt påsættes en hjertestarter på patienten og denne får et elektriskstød. En hjertestarter eller en AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) virker ved, at der påsættes to elektroder på patienten. Herefter måler hjertestarteren spændingen i hjertet. Hvis den korrekte rytme er til stede støder hjertestarteren. Hjertestarteren kan kun støde på to specifikke hjerterytmer. Er en af disse to hjerterytmer ikke til stede, skal førstehjælperen udføre hjertelungeredning. På den måde sikres den livsvigtige ilttransport til kroppens celler. Du kan læse meget mere om hvordan en hjertestarter virker her. 

Der er solgt mange hjertestartere her i Danmark. De fleste hænger på offentligt tilgængelige steder som fx det lokale supermarked eller i den lokale sportshal. Det er virkelig godt og er med til at skabe et sikkert samfund. En høj tilgængelighed af hjertestartere øger overlevelsen.

Statistikken viser dog, at 76% af alle hjertestop sker i hjemmet. Dvs. langt størstedelen af dem der får hjertestop, får det hjemme hos dem selv uden for rækkevidde af en hjertestarter. Det vil den Djurslandsbaserede virksomhed Kenaid lave om på. De vil forsøge at bringe hjertestarterne tættere på borgerne. Gennem en aktiv indsats med fokus på boligområderne, ønsker firmaet at sætte fokus på og øge overlevelsen ved hjertestop i hjemmet.

Ved at bringe hjertestartere ud i boligområderne kan der opnås markant lavere responstider ved hjertestop og dermed kan overlevelsen øges. Hjertestartere gør det dog ikke alene. Der skal også udføres god hjertelungeredning hvorfor det er vigtigt at man modtager træning i hjertelungeredning. Tager man et førstehjælpskursus hvor man lærer at benytte en hjertestarter øges ens handlekraft og splidtid nedsættes.

Hjertestartere er værtøjer der kan benyttes til at øge overlevelsen, men uden mennesker til at hente, påsætte og aktivere dem er de ikke meget bevendt. Det er i sidste ende også mennesker der skal tage ansvar for at anskaffe dem og placere dem i lokalområderne. Selv om hjertestartere ikke er dyre i forhold til hvad de kan, kan det være en uoverskuelig udgift for en enkeltperson. Derfor opfordres boligforeninger og borgerforeninger til at gå sammen og hjælpe hinanden.

Hjertestarter

førstehjælp

førstehjælpskursus

Kenaid

Djursland

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |