Få udviklet testudstyr til din virksomhed

26. Juli 2018

Uanset hvilken situation de befinder sig i, så har elektroniske apparater altid et formål af den ene eller den anden art. Det kan eksempelvis være, at et apparat er installeret for at måle eller fejlmelde parametre som vind, vejr, tryk og hastighed, eller stå for at styre forskellige sekvenser. 

Der findes mange andre formål, hvor man kan have brug for et elektronisk apparat, Fælles for alle er, at det er yderst vigtigt, at apparatet udfører den opgave, det er specielt produceret til. Man kunne tro, at hvis alle komponenter er sat sammen, så burde apparatet fungere optimalt. Det er dog ikke nødvendigvis en selvfølge, når vi har med elektronik at gøre. Elektroniske apparater bør derfor testes, når de forskellige elementer er blevet produceret. Ved testning af sine elektroniske apparater er man helt sikker på, at de fungerer præcis som de skal, hvilket kan være yderst kritisk, alt efter dets funtion. 

Skal apparaterne testes, er det nøvendigt at anvende noget testudstyr, der kan funktionsteste de forskellige elementer af elektronik i apparatet. Den måde man gør det på, er ved at bygge et interface, som kan laves med kontakter, lamper eller ledninger. Det forbinder man dernæst til det elektroniske apparat for at se, om apparatet fungerer.

Udover dette, så består testudstyr ligeledes som regel af en computer med en bestemt slags software. Alt efter hvilket apparat der er tale om, kan computeren og software nogle gange være det samme, mens interfacet altid vil være forskelligt mellem forskellige apparater. 

Udvikling af testudstyr

Skl du have udviklet noget testudstyr til din virksomhed? Hos Stuhr Elektronik har de mange års erfaring med netop dette. Virksomheden producerer og udvikler elektroniske apparater for virksomheder i hele landet, og de sørger ligeledes for, at allle deres produkter er testet så det hele fungerer optimal ved levering. 

Stuhr ELektronik tager altid udgangspunkt i de eksisterende elektroniske apparater og tager højde for individuelle ønsker, så testudstyret bliver det helt rigtige, til netop din virksomhed. 

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |