Fjernbackup - Flere og flere virksomheder skifter fra traditionel backup

30. December 2015

Fremtidens backup metode


For virksomheder i dagens Danmark er traditionel backup med båndstation og bånd der dagligt skal skiftes, en udgående teknologi. I stedet vælger flere og flere virksomheder at benytte de muligheder der ligger i Internettet, nemlig at benytte dette til at få backup flyttet ud af huset til en anden lokation i sikkerhed for uforudsete hændelser, som f.eks. brand, vandskade (oversvømmelse), tyveri, hærværk og nedbrud på hardware.
Derfor vælger mange virksomheder at skifte til fjernbackup, også kaldet remote backup eller online backup.

Spar penge med en fjernbackup løsning


I forhold til traditionel backup med backupdrev og medier, kan virksomheden med en fjernbackup løsning på sigt spare penge. Virksomheden slipper med en fjernbackup løsning for at investere i dyrt hardware, såsom backupdrev og medier, og dyre licenser til backup software, samt installation og vedligeholdese af dette. I stedet betales et fast beløb pr. måned. På længere sigt giver det en økonomisk besparelse, samtidig med at backupdata er bedre beskyttet ved at være flyttet ud af huset.

Fjernbackup hjælper med at få styr på backup rutinerne


Med en fjernbackup løsning, glemmer virksomheden ikke at få taget backup. Fjernbackup starter og kører automatisk på et forud defineret tidspunkt. Efter endt backup, om den er gået godt eller er fejlet, modtager udvalgte brugere en e-mail, hvor de kan se status og evt. reagere derefter. Der er ingen der glemmer at skifte bånd og fjernbackup kører selvom det er weekend, helligdag eller den ansvarlige medarbejder ikke er tilstede pga. ferie eller sygdom. Alt i alt sparer virksomheden derfor ressourcer, og medarbejderne kan bruge deres tid på mere fornuftige ting end at sørge for at korrekt bånd er indsat i backupdrevet.

Fjernbackup er sikker backup


Fjernbackup er en sikker måde at tage backup på. Når fjernbackup programmet læser data der skal tages backup af, krypteres og pakkes disse inden afsendelse til backup serveren. Kun den der kender krypteringsnøglen kan læse backup data igen.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |