Lejere ønsker mere digitalisering

8. Juli 2018

Jeg hedder Mike Vestergaard, og stod bag Lejerens Frie Retshjælp, som er Danmarks første og eneste digitale retshjælp, og som er specialiseret i lejeret. Nu har jeg startet et LegalTech-firma op, DIGURA, som også beskæftiger sig med lejeret. I Lejerens Frie Retshjælp og DIGURA har vi behandlet over 7000 lejeretlige forespørgsler henover de sidste 18 måneder. Vi bruger meget tid på at snakke med lejere og udlejere. Det gør vi digitalt, både fordi det er nemmere for os – ingen papirer, der forsvinder, ingen tvivl om underskrifter eller lignende – men også fordi det er nemmere for klienten. Den digitale løsning er simpelthen nemmere og hurtigere for klienten.

Hvad kan man gøre digitalt? En ting er, at lejekontrakten kan underskrives og ordnes digitalt, men lejekontrakten passer man egentlig altid godt på. Man modtager den ofte over mail eller i et program, hvor man altid kan finde den – det er godt nok sjældent at vi oplever, at folk kun har den fysisk. Men hvad er så det største problem? Det er indflytning- og fraflytningsrapporterne.

Man er vant til, at det altid foregår med et fysisk papir, men det er der ikke længere grund til. Det kan ligeså godt foregå digitalt – Det er både rart som udlejer, men lejerne vil også føle de samme aspekter, 1) Dokumentation er på plads for begge parter, 2) Det er håndgribeligt og digitalt, 3) underskrift og modtagelse af rapporten via mail.

Det vi ofte oplever som lejerrepræsentanter er usikkerheden i, om en udlejer faktisk forlanger mere end det krævede. Der er kommet flere apps som har løst problemet  med fotodokumentation. I selve appen kan du tage billeder og skrive noter hertil, hvilket gør at lejerne i høj grad føler tryghed, og at man som udlejer opnår troværdighed og enighed ved afslutning af lejeforholdet. På denne vil lejerne også i høj grad føle, at der er enighed ved en underskrift og at den endelige opgørelse vil være retvisende. Det er endda noget, der er enighed om fra lejerrepræsentant-siden:

,,Jeg synes at det er en god idé, fordi det ofte er her, hvor problemer opstår, og det er typisk et spørgsmål om dokumentation. Hvis bevisbyrden kan løftes og alle har rapporten online, jamen så er troværdigheden i det tilsendte bare automatisk høj. For lejersiden vil det helt klart være ideelt at få digitale rapporter, da det sikrer, at lejerne har en større sikkerhed i form af dokumentationen”Sara Hyltoft, formand i Lejerens Frie Retshjælp.

Faktisk så har Lejerens Frie Retshjælp og DIGURA foretaget en hurtig spørgerunde blandt 120 lejere, hvor 78 % af disse foretrak at deres dialog, dokumentation og håndtering af dokumenter mellem lejer og udlejer bliver mere digital.

lejeloven

digitalisering

lejer

udlejer

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |