Vær opmærksom på arveklasserne i arvelovens forskrifter

17. November 2017

I år 2008 trådte den seneste ændring af arveloven i kraft, og denne lov bestemmer, hvorledes en eventuel arv fordeles mellem de tilbageværende, nærtstående familiemedlemmer, og arveloven træder i kraft, hvis ikke man har lavet et testamente. I denne arvelov er der lavet tre arveklasser, som er de grupper af slægtninge, der kan arve den efterladt formue. Den første klasse er ægtefælle og børn, hvor den næste er forældre og søskende, mens den sidste er bedsteforældre og deres børn, og hvilken arveklasse arven kommer til at tilfalde afgøres af, hvilken situation man end måtte stå i.

Det giver sig selv, at den første arveklasse arver hele arven, såfremt man har sig en samlever og børn, men har man ikke det gives arven til den afdødes forældre, søskende eller eventuelt halvsøskende. Er dette heller ikke en mulighed, sendes en fjerdedel til hver af bedsteforældrene til afdøde. Er bedsteforældrene heller ikke i live, videregives arven ifølge arveloven til bedsteforældrenes børn.

Undersøg arveloven nøje og få eventuelt lavet et testamente

Hvorledes formuen arves hos slægtningen afhænger altså af, hvilken situation man står i, og ønsker man ikke, at arven skal forløbe som netop beskrevet, kan man oprette sig et testamente. Heri kan man tildele sin formue til andre personer, end arveloven ellers havde bestemt. Dette kan man eksempelvis vælge at benytte sig af, hvis man har en samlever, man ikke er gift med, da denne samlever eller samlevers børn ikke vil modtage noget af arven, hvis det skal følge arveloven.

Ønsker du at give afkald på din arv?

Hvis man slet ikke ønsker at modtage en arv, kan man give arveafkald, hvilket vil sige, at man overfor arvelader eller Skifteretten tilkendegiver, at man ikke ønsker at modtage en arv. Det er dog meget vigtigt, at arveafkaldet kan bevises, og arveafkaldet kan også gives på vegne af børn eller børnebørn, mens det også er muligt at lade børn og børnebørn arve, selvom man ikke selv ønsker det. Arveafkald kan gives i mange forskellige situationer, hvilket eksempelvis kunne være, at man allerede inden modtagelse af arv har for stor gæld til, at det vil være en fordel at arve.

Arvelov, arv og testamente kan være en stor mundfuld at holde styr på, hvilket andet advokatarbejde ligeledes kan være, hvorfor det kan være en fordel at få hjælp fra en erfaren advokat.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |