Forretningsudvikling

10. Marts 2017

Svaret på dette spørgsmål er for langt de fleste hovedaktionærer, ejerledere, bestyrelsesmedlemmer og virksomhedskonsulenter mv. et rungende nej. Og i langt de fleste tilfælde har de desværre også ret i at statsautoriserede revisorer har svært ved at tænke ud af boksen.
Der findes dog ingen regler uden undtagelser. Derfor findes der bestemt også statsautoriserede revisorer der ikke alene er gode til at rådgive om forretningsudvikling, men som er deciderede eksperter i forretningsudvikling. Baggrunden for at disse statsautoriserede revisorer er gode til forretningsudvikling er at de formår at kombinere landets højeste økonomiske uddannelse med særligt strategi og ledelsessparring.

Inddeling i forretningsområder

Det første trin i forretningsudvikling er at blive bevidst om hvilke forretningsområder virksomheden reelt dækker over. Eksempelvis har luftselskabet Norwegian også en bank. Norwegian vil derfor som minimum have to forretningsområder med hver deres konkurrencesituation.

Strategiske analyser

Hvert forretningsområde har som nævnt hver deres konkurrencesituation. Derfor skal der laves strategiske analyser på hvert forretningsområde som en PESTEL analyse der viser noget generelt om den omverden virksomhedens forretningsområde befinder sig i. Denne PESTEL analyse kan vise noget om hvor let det vil være at rekruttere nye medarbejdere, om der er lovgivningsmæssige forhold virksomheden skal være opmærksom på mv. Der bør også laves analyse efter Porters Five Forces som analyserer konkurrenceintensionen på forretningsområdet ved eksempelvis at vurdere styrkeforholdet mellem virksomhedens forretningsområde og dets kunder samt leverandører. Hertil bør der laves en SWOT-analyse som viser styrker, svagheder, muligheder og trusler for de enkelte forretningsområder. De nævnte strategiske analyser bør i visse tilfælde endda ske på produktniveau indenfor de enkelte forretningsområder. Her bør der indledningsvist laves en analyse efter BOSTON modellen, som viser hvilke af forretningsområdet produkter der er indtjening på, hvilke produkter der kommer indtjening på og hvilke produkter der bør udgå af sortimentet.
På baggrund af de strategiske analyser skal der laves en langsigtet strategi for virksomhedens enkelte forretningsområder samt en langsigtet strategi for virksomheden som helhed. Det er her virksomhedens øverste ledelse der har ansvaret for strategien, dvs. aktieselskabets bestyrelse eller virksomhedens ejer. Det er også denne øverste ledelses ansvar at ansætte den bedst egnede administrerende direktør til at sikre at strategien efterleves og de enkelte delmål nås.

Økonomiske målinger / profitcentre

Den økonomiske rapportering såsom budgetter, budgetopfølgning og månedsopfølgning skal udarbejdes på baggrund af de vedtagne strategier. Her er det muligt at opdele en virksomhed i flere virksomheder ved omstruktureringer om spaltning og tilførsel af aktiver, men det er også muligt at opdele en virksomhed virtuelt ved at oprette profitcentre. Et profitcenter måler her den faktiske indtjening på et givent forretningsområde og giver derfor ledelsen mulighed for løbende at aflæse hvordan det går og om de fastlagte delmål indfries. På baggrund af den økonomiske rapportering for de enkelte profitcentre og KPIér kan ledelsen også opnå ny viden som kan danne baggrund for at tilrette eller ændre strategien.

Forretningsudvikling i harehøjde

Hvor særligt strategiarbejde kan siges at være forretningsudvikling i helikopterperspektiv hvor det handler om at finde ud af i hvilken retning en virksomheds forretningsområde skal bevæge sig, handler forretningsudvikling i harehøjde om hvordan forretningsområdet kommer fra A til B og hvordan dette kan ske hurtigst muligt. At komme fra A til B kan være at øge salget, at reducere omkostninger, at produktudvikle, at øge dækningsgraden ved at sælge produkterne til andre kunder osv. Herudover er det en stor ledelsesmæssig opgave i form af motivation og markering af grænser at komme fra A til B hurtigst muligt.

Hvordan kommer man i gang med forretningsudvikling

Langt de fleste virksomheder har brug for friske øjne udefra til at hjælpe med forretningsudvikling. Det anbefales her at finde en statsautoriseret revisor med ekspertise i forretningsudvikling. Statsautoriserede revisorer har landets højeste økonomiske uddannelse og statsautoriserede revisorer har mange kunder i forskellige brancher hvorfra de statsautoriserede revisorer kan hente inspiration til tiltag som kan hjælpe netop din virksomhed. Herudover har statsautoriserede revisorer der har specialiseret sig i forretningsudvikling erfaring med netop forretningsudvikling og kan derfor blive en værdifuld rådgiver for dig og evt. fungere som projektleder hvor der inddrages øvrige eksperter. Bemærk i øvrigt at du ikke behøver at udskifte din normale statsautoriserede revisor, da din normale statsautoriserede revisor sagtens kan varetage revision og regnskab mens den statsautoriserede revisor med speciale i forretningsudvikling hjælper med netop forretningsudvikling.

forretningsudvikling

udvikling

forretning

økonomi

revision

revisor

forretningsområde

strategi

analyse

måling

profitcentre

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |