Sådan stemmer du din stortromme

30. December 2015

Stortrommen er hele fundamentet i trommesættet. Det er bassen og hele det klanglige fundament som alle de andre trommer hviler på. Start med at afmontér tommer m.m. fra stortrommen og flyt den et sted hen, hvor du frit kan arbejde med den. Læg den f.eks. på gulvet eller på et bord. 

1)    Du skal altid starte med at tage det gamle skind af, uanset om du skal sætte nyt skind på stortrommen eller ej. Så har du fuld kontrol over processen og du undgår at bruge en masse tid på finjustering af en tromme der bare ikke bliver helt god.

2)    Tøm trommen for evt. snavs der måtte være kommet ind i trommen.

3)    Er det et nyt skind du sætter på, bør du stramme skruerne rimelig godt til, så skindet bliver forholdsvist stramt. Klem så med håndroden på midten af skindet og læg din vægt i. Hermed giver skindet sig lidt. Der kan godt forekomme små knitre lyde eller lignende. Det er helt normalt.
Når du har fået skindet til at give sig lidt, løsner du skruerne helt igen, og du er nu klar til at stemme.

4)    Sæt nu det skind på stortrommen som du skal bruge. Spænd skruerne til med fingrene. Skruerne skal ikke spændes hårdt, men bare lige begynde at blive lidt stramme.

5)    Skru nu alle skruer ca. ½ omgang med din stemmenøgle. På nogle stortrommer behøver du ikke bruge stemmenøgler, da skruerne har vinger på, så du nemt kan spænde dem. Tag ikke skruerne i rækkefølge, men spring på kryds af trommen, så du ikke trækker skindet skævt.
Stortrommeskind skal sjældent spændes særlig hårdt. Ofte skal de kun lige spændes så hårdt så det sidder jævnt på stortrommen uden rynker.

6)    Rejs stortrommen op, og spil på den med en kølle (tag evt. køllen fra din stortrommepedal). Lyt efter om stortrommen har den tonehøjde du gerne vil have og at skindet klinger godt. Skal tonen op eller ned? Eller dirrer skindet lidt uden rigtig at klinge, så skal det strammes lidt mere. Men pas på ikke at spænd for højt op, så lyder stortrommen ikke særlig godt.

7)    Fortsæt med trin 5 og 6 indtil du har den tone du gerne vil have. Når du har det, så skal vi finstemme. Spil med køllen ca. 5-10 cm inde på skindet, udfor hver enkelt skrue. Lyt efter om den stemmer hele vejen rundt. De skruer hvor tonen er dybere, spænder du skruen lidt. De højeste steder kan du løsne skruen lidt.

8)    Du er nu færdig med det ene skind på stortrommen og kan fortsætte sammen proces med skindet på den anden side.

På stortrommen skal du vælge, om du vil stemme bundskindet (her kalder vi det for frontskindet, da det vender ud mod publikum) højere, dybere eller i samme tonehøjde som slagskindet.

Jo tættere på hinanden du stemmer de to skind, jo længere efterklang vil du få, mens du vil få en kortere efterklang ved at stemme dem forskelligt. Typisk vil man her vælge at stemme frontskindet en smule højere end slagskindet, så man får lidt mere power på.
En af de væsentligste ting du skal tage stilling til omkring stortrommen er om du skal bruge frontskind med hul i eller ej. Du kan købe frontskind til din stortromme, som er produceret med et hul på størrelse med en håndbold ca.

Vælger du et skind med et hul i, reduceres efterklangen en del, da luften der ellers cirkulerer inde i trommen forsvinder ud gennem hullet. Men samtidig får du så også mere power i slaget. En anden væsentlig følgevirkning er at pedalen bliver lettere at styre, da slagskindet hurtigere falder til ro. Med et lukket frontskind, kan pedalen føles lidt underlig nogle gange. Dog er dette et spørgsmål om tilvænning.

Hvis du har et lukket frontskind vil du opleve længere efterklang, da luften bliver ved med at cirkulere inde i trommen. Dette foretrækker nogle, mens nogle hellere vil have den lidt tør og nemmere at spille på.

Alt efter hvilken type musik du spiller kan du vælge om du vil have en stor eller en lille stortromme og hvilken stemning denne skal have. Spiller du jazz vil mange foretrække en lille stortromme, med lang efterklang i et forholdsvist højt toneleje.

Pop- og Rocktrommeslagere vil foretrække større stortrommer, med masser af power og en lille smule mindre efterklang i et dybere toneleje.

Nu burde du have en basis viden omkring stemning af stortrommen.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |