Overvejelser forbundet med "min sidste vilje"

13. September 2016

Et emne der til tider kan være svært at snakke om er, hvordan vi ønsker at tage afsked med vores kære, når vi skal væk fra denne jord. Ikke desto mindre kan det være en kæmpe hjælp for dem der står tilbage, at man har taget stilling til de mange forskellige overvejelser, der er i forbindelse med en begravelse. For at lette denne proces kan man med fordel via bedemanden udfylde ”min sidste vilje”, således at alt er klar til de pårørende.

Først og fremmest er det relevant at tage stilling til, om man ønsker at blive begravet eller kremeret – denne er vigtig, da det kan være svært for pårørende at tage stilling til, hvis man på intet tidspunkt har tidligere snakket om dette. Hvor ønsker man at blive begravet, skal det foregå ved en præst i den lokale kirke, eller har man et bestemt sted man ønsker højtideligheden skal foregå? Det kan også være man har en nær ven man ønsker der skal forestå højtideligheden, i så fald er dette også vigtigt at notere.

Andre ting at overveje i forbindelse med højtideligheden kan også være, om hvordan man ønsker kisten dekoreret, har man nogle bestemt salmer eller anden musik man ønsker at have afspillet, samt hvilket tøj ønsker man at blive begravet i, og man har nogle specielle og mindefuld ting man gerne vil have med sig i kisten? Yderligere er det også værd at overveje om man ønsker at der bliver afholdt gravøl efterfølgende, og hvem der skal inviteres med blandet andet.

 Udover diverse overvejelser i forhold til selve begravelsen er det også relevant at overveje, om man ønsker at donere sine organer eller sin krop til medicinsk-anatomisk forskning. Dette er specielt vigtigt at have afgjort med sig selv, da det kan være rigtig svært for familiemedlemmer eller de tætteste på en at afgøre hvad man ville have ønsket, hvis dette ikke er blevet besluttet.

 At snakke om døden og alle de ting der følger med, kan være hårdt og svært at tage stilling ting. Det er dog stadig vigtigt for parterne indblandet, for at sikre at den afdøde får opfyldt sin sidste vilje, og at de nære pårørende kan bruge tiden på at læge deres sorg og ikke på at tage vigtige beslutninger.

Bedemand

Min sidste vilje

Begravelse

Overvejelser

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |