Hvad er coaching?

30. December 2015

For mange er coaching lig med at træne, undervise eller lignende. Men sådan som ordet coaching defineres i dag, relaterer til den nye coachuddannelse der er vokset frem indenfor de seneste år.

Så når mange spørger hvad er coaching? Så hænger det sikkert sammen med at man læser noget om coaching, som ikke rigtigt lyder som at træne eller undervise en anden, og så er det jo ikke underligt at man ønsker at vide mere om coaching begrebet.

Og så til svaret:
Coaching er rent faktisk ikke ret meget andet end en struktureret samtaleteknik designet til at lade den coachede selv finde løsninger på de problemer eller opgaver de har bedt en coach hjælpe dem med at løse.

Der er naturligvis mere til coaching end struktureret samtale, men selve teknikken under samtalen er det der grundlæggende udgør coachingen.
Coaching er meget fokuseret imod at trække det bedste frem i den der coaches, men det sker ikke ved at man rådgiver personen om at gøre dit og dat, men nærmere i form af at man spørger personen hvad de kan gøre for at komme nærmere det de ønsker, eller hvordan de har tænkt sig at gribe det an.

På den måde får man et ret tydeligt overblik over hvad man har af muligheder for at komme frem til den løsning man søger, og får den perfekte bund for at skabe de resultater ens drømme er lavet af.

Coaching kan praktiseres som personlig coaching eller som coaching i grupper, eksempelvis på en arbejdsplads hvor lederen har en coachuddannelse og kan stille de rigtige spørgsmål til gruppen.
Leder coaching kan også stærkt anbefales, da man ganske simpelt bliver en bedre leder hvis man aktivt gør noget for at forbedre sin ledelsesstil.

Tidligere var en coach en ekspert der gav råd og vejledning i hvordan man kom nærmere sine mål, men det var med udgangspunkt i coachens erfaringer.
Nu til dags rådgiver en dygtig coach overhovedet ikke, hverken under en personlig coaching eller bagefter. Men i stedet stiller han spørgsmål der bringer fokuspersonens egen erfaring og viden frem i lyset. På den måde kan de løsninger der findes frem være 100 % dine egne, og derfor burde du også have langt bedre muligheder for at nå de mål du stiler efter.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |