En dygtig entreprenør

4. Maj 2016

Styret underboring bruges særligt når der skal bores, gas, fjernvarme, el, dræn, kloak, huse, under kælder, veje og søer. Netop her kommer det til en fordel at benytte styret underboring, det sikrer nemlig at man ikke skal lukke af afspærer større områder, fordi man har muligheden for at bore op til 300m af gangen. Styret underboring efterlader meget lidt rod, hvorfor det er en fordel at arbejde med. 

Et eksempel er et vandværk som skulle have etableret en ny vandledning, uden der skulle til at benyttes opgravning. Meget simpelt galte det om at bore hullet gennem jorden, for derefter at trække en vandledning gennem hullet. Det var særligt nyttigt da vandledningen skulle forsynes et nyt boligområde, og ledningen skulle krydse en å og engområde. Ved at benytte styret underboring undgik vandværket, at påvirke disse naturområder. Fra den oprindelige ledning til det nye boligområde var der ca. 150 meter. Ledningen kom derefter under jorden og under åen, for derefter at nå frem til boligområdet. En af grundende til at styret underboring skal benyttes er fordi sådan et stykke arbejde kun tog en arbejdsdag, og naturen blev ikke påvirket, den forblev indtakt. 

Disse typer opgaver er netop noget Entreprenør Virksomheden Jacob Post kender alt til. Vandværker er en af deres hyppigste kunder. Arbejdet foretages hurtigt og effektivt og påvirker ikke omgivelserne i særlig stor omfang. Det kan derfor godt betale sig at benytte entreprenører som evner dette til perfektion. 

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |