3 tilbud på energimærke - gratis!

31. Marts 2016

Søger du efter en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller tilbud billigt energimærke? Så se her, hvordan du kan få 3 hurtige tilbud på disse rapporter - gratis og enkelt. På kun tre minutter kan du på hjemmesiden Boligtilstand.dk uploade en opgave ved at udfylde formularen. Inden for 1 dage modtager du tre konkrete tilbud fra specialister i dit område, der gerne vil udforme en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke for dig. En tilstandsrapport er en samlet visuel gennemgang af en boligs synlige skader og risiko for fremtidige skader. Den bygningsrådgiver, der udformer tilstandsrapporten, gennemgår bygningen og sammenligner den med andre bygninger af samme slags, alder og stand. Bygningen bliver ikke vurderet i forhold til et nyt hus. En professionel tilstandsrapport er resultatet af denne gennemgang. Normalt udarbejdes en tilstandsrapport i forbindelse med et hussalg. I den forbindelse henviser ejendomsmægleren gerne gennem forsikringsselskabet til en byggesagkyndig, som normalt ligger i den dyre ende af prisskalaen. I stedet kan du vælge at få 3 seriøse tilbud fra uafhængige specialister i din by - gratis og uforpligtende - på websitet Boligtilstand.dk. Her kan du spare op til 25% på regningen. En tilstandsrapport yder både sælger og køber en oversigt over ejendommens tilstand. Her undgår du misforståelser og fejl. En detaljeret rapport er hermed et vigtigt værktøj for både køber og sælger. En boligkøber vil som regel efterspørge en tilstandsrapport og det er sælgers ansvar, at få udformet denne rapport. Du skal som sælger huske, at hvis du glemmer at få udarbejdet en tilstandsrapport, så kan du senere gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i ejendommen. En tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder fra den dato, hvor den beskikkede bygningssagkyndige indberetter tilstandsrapporten. En forlængelse af tilstandsrapporten bør bestilles senest syv dage før udløbsdatoen. En allonge til tilstandsrapporten bliver som regel tilføjet når der er lavet forbedringer udført på bygningen i forhold til den gyldige tilstandsrapport og kan kun ske i tilstandsrapportens gyldighedsperiode. En allonge øger således ikke tilstandsrapportens gyldighedsperiode. Med en gyldig tilstandsrapport er det muligt at tegne en ejerskifteforsikring, som dækker eventuelle fejl og mangler i op til ti år. Et energimærke er en rapport over en bygnings energimæssige tilstand i forhold til en gennemsnitlig anvendelse af bygningen. Ved en energimærkning bliver ejendommen inspiceret af energikonsulenten, som udformer et energimærke og en energiplan. Siden 2010 har sælgeren af en ejendom været forpligtet til at fremlægge energimærkning forud for en evt ejendomsmæglers annoncering af boligen til salg. En manglende energimærkning kan resultere i en bøde på op til 35.000,- kroner. Loven foreskriver, at sælgeren af en bolig skal tilvejebringe en gyldig energimærkning ved salg. En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i 10 år. Endvidere skal store ejendomme med et etageareal på mere end 1.000 kvadratmeter have udført jævnlig energimærkning mindst hvert 7. år. Energimærkning skal foretages, i god tid før gyldigheden af den nuværende energimærkning af boligen ophører. Boligforeninger skal 1 gang om måneden udføre registrering af ejendommens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand samt de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold. Formålet med den tvungne energimærkning er at tilskynde til energibesparelser for på den måde at mindske udledningen af kuldioxid i atmosfæren samt sænke afhængigheden af fossile brændstoffer. Ejendomme opført efter 2010 skal være forsynet med karakteren A. Et energimærke er lovpligtig ved salg af énfamiliehuse, rækkehuse, stuehuse til landbrugsejendome og kontorhuse. Bygninger mindre end 60 kvadratmeter er dog undtaget fra pligten til energimærkning. Fra 2012 er det et krav, at der skal laves en separat rapport over ejendommens el-installationer. Ved at fremvise tilstandsrapport, el-installationsrapport og ejerskifteforsikringstilbud for køber, slipper sælger for sit 10-årige mangelansvar. En el-installationsrapport laves af en godkendt elektriker og i rapporten kan både sælger og køber få viden om, hvorvidt bygningens elektriske installationer er lovlige og fejlfrie. Som sælger af en bygning, er du ansvarlig for bygningens mangler. Det er derfor en klog beslutning at benytte huseftersynsordningen, så du undgår at hæfte for skjulte fejl og mangler ved bygningen. Et huseftersyn er en certificeret, uvildig gennemgang af din bolig og dens el-installationer. Du får efter eftersynet en tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Når disse 2 rapporter er udarbejdet, kan du få tilbud på en ejerskifteforsikring og forelægge det hele for køber. El-installationsrapporten udarbejdes af en certificeret el-installatør og er resultatet af en praktisk og uvildig inspektion af bygningens el-installationer. Den autoriserede el-installatør anvender stikprøver, som skal afdække, om der forefindes ulovlige forhold eller funktionsfejl på elinstallationer. Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktioner og det kontrolleres, hvorvidt de opfylder den lovgivning, som var gældende, da de blev udført eller ændret. En elinstallationsrapport er endvidere et krav hvis man vil tegne en ejerskifteforsikring. Årsagen er, at elinstallationer er årsag til mange boligbrande og derfor er denne rapport nu standard at få udført sammen med en tilstandsrapport. Prisen for en elinstallationsrapport ligger på ca 2.000,- kr afhængig af størrelsen på huset og antallet af elinstallationer. Den kan laves for huse, sommerhuse, lejligheder og landbrugsbygninger og skal gøres af en autoriseret elektriker. Elinstallationsrapporten må ikke udføres af den elinstallatør, der tidligere har udført elarbejde i ejendommen. En elinstallationsrapport bliver udført med en samlet karakter, som tildeles ud fra forskellige parametre. Karakterskalaen minder på alle måder om den skala, der også anvendes i tilstandsrapporten. Kvaliteten og omfanget af et el-eftersyn er ikke reguleret ved lov og derfor kan du nemt finde urealistisk lave priser på eltjek på nettet. Et eltjek kan ikke sammenlignes med et el-eftersyn og afsluttes jævnligt uden skriftligt dokumentation. Et el-eftersyn og en tilstandsrapport er obligatorisk ved boligsalg, ifald sælger vil tegne en ejerskifteforsikring. Den letteste og mest sikre måde at modtage attraktive tilbud og pris på en elinstallationsrapport, er ved at benytte onlineportalen Byggetilstand.dk. Her kan man gratis og uforpligtende oprette en opgave og i løbet af få dage modtage 3 attraktive tilbud på udarbejdelse af en elinstallationsrapport fra elinstallatører i dit område.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |