Alkoholbehandling der blot varer én uge

11. Februar 2016

Alkoholbehandling der blot varer én uge

Mange mener, at det sværeste ved at påbegynde en alkoholbehandling er den første fase. Det er her, man skal erkende, at man står med et problem, som man ikke selv kan løse. Mange er også bange, fordi de ikke ved, hvor længe sådan en behandling tager. Og det kan afskrække en del fra at melde sig, fordi de ikke kan overskue et længere forløb.

Normalvis har det også været sådan, at alkoholbehandlinger har været længere forløb og ophold. Typisk har der været tale om seks ugers behandlingsophold. Nu er der dog kommet en ny metode, der gør behandlingsforløbet markant kortere.

Den nye behandlingsmetode, 6 dages modellen, er en alkoholbehandling hvor du kan vende tilbage til jobbet og hverdagen efter blot 6 dage. Det er altså minimalt hvad man mister, og det er den bedste måde at sikre, at dine omgivelser tager så lidt skade som muligt under et forløb.

Sådan gør du, når du har brug for alkoholbehandling og alkoholrådgivning

  • Det vigtigste, og mange gange også det sværeste, er at erkende nødvendigheden af udefrakommende hjælp. Jo hurtigere du tør reagere, jo hurtige kan du komme i behandling.
  • Undersøg hvilke behandlingsmuligheder, som du har i dit nærområde. Kontakt herefter et behandlingscenter som kan hjælpe dig i gang med din alkoholbehandling.
  • Find, i samarbejde med rådgiveren, frem til den fremadrettede plan, der passer bedst til netop din situation.

Man har som altid mulighed for at være ganske anonym under forløbet. Det er der mange, der vælger for at tage hensyn til deres igangværende karriere.

Det er vigtigt at søge om hjælp til alkoholbehandling så hurtigt som muligt. Jo før man tør sige stop, jo før kan man også få det bedre. Alt for mange venter for længe, og det kan have store konsekvenser for ens omgivelser. Er du i tvivl om du har alkoholproblemer, så kan det være en god idé at tage kontakt til en godkendt alkoholbehandler, hvor du kan få gratis alkoholrådgivning.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |