Brug en købermægler eller boligadvokat til skødeskrivning.

30. December 2015

Brug en købermægler eller boligadvokat til skødeskrivning. Markedet for Køberrådgivning og skødeskrivning er underlagt en skarp konkurrence, og det er ikke altid, at denne konkurrence er en fordel for forbrugeren. Konkurrencen medfører tilsyneladende hvad der ønskes - nemlig en lavere pris på den ydelse, som køber efterspørger. Problemet er imidlertid, at ikke alle købere har gjort sig klart, hvilket behov de har som købere af fast ejendom. Denne usikkerhed om behovet hos køberne/forbrugerne udnyttes af flere aktører på markedet til at sælge forbrugerne et produkt, som reelt ikke dækker forbrugerens behov. Derfor er der ikke tale om en reel priskonkurrence. Hvad er købers behov? Når drømmeboligen er fundet, indebærer købsbeslutningen primært to store overvejelser: Den første overvejelse går på, hvorvidt man som køber nu også har råd til at købe drømmeboligen og i bekræftende fald, hvorledes købet skal finansieres, valg af låntype, kurssikring m.m. Den anden overvejelse går på, om det juridiske grundlag for købet er i orden, herunder overvejelser om konsekvenser af de aftaler som sælgers repræsentant - ejendomsmægleren - har skrevet ind i købsaftalen, spørgsmål om hvilke forpligtelser, byrder og servitutter som er pålagt ejendommen, ejendommens miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesret, tilstandsrapport, energimærke, tegning af ejerskifteforsikring, m.m. Hertil kommer, at mange købere har yderligere behov for rådgivning om juridiske forhold, som kun indirekte har noget med boligkøbet at gøre. Det drejer sig oftest om rådgivning om ugifte samboendes køb af bolig i fællesskab, udarbejdelse af testamente og etablering af samejeoverenskomst. Særlige behov opstår også, hvis en eller flere af køberne er udlændinge, hvis der er tale om forældrekøb eller hvis sælger er et dødsbo. Først når disse overvejelser er tilendebragt, og hvis køberen fortsat evner og ønsker at gennemføre handlen, opstår behovet for berigtigelse af handlen - det som med et populært udtryk kaldes "skødeskrivningen". Skødeskrivning omfatter papirarbejdet ved gennemførelse af handlen, herunder udarbejdelse af skøde og tinglysning heraf, indberetning af handlen til offentlige myndigheder og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Lovgiver har taget stilling til købers behov Af Lov om Omsætning af Fast Ejendom, § 15 fremgår det, at ingen må rådgive begge parter i samme handel, og at hvis den ene part i en handel, f.eks. køber, ikke bistås af egen rådgiver, skal rådgiveren for sælger - typisk ejendomsmægleren- rådgive køberen om behovet for og mulighederne for at søge egen rådgivning. Det er altså lovens udgangspunkt, at sælger og køber skal have hver sin rådgiver i forbindelse med handlens gennemførelse. Det er lige så klart, at det er behovet for rådgivning og ikke blot behovet for skødeskrivningen, som er det væsentlige i denne regel. Hvor får køber så dækket sit behov for professionel, uafhængig rådgivning? Der er flere aktører på markedet for køberrådgivning. I relation til den økonomiske rådgivning er der i Danmark tradition for, at køberne henvender sig i sit pengeinstitut. Dette er fortsat en god ide, men man skal dog som køber være opmærksom på, at pengeinstitutterne også lever af at låne penge ud, og at bankrådgiveren derfor i virkeligheden er en sælger, der ofte måles på, hvor meget han får solgt. Det er derfor en god ide, at rådføre sig med en uvildig og uafhængig boligadvokat,Købermægler, inden der træffes endelig beslutning om valg af finansiering. I relation til den juridiske rådgivning indtager boligadvokaterne stadigvæk en førsteplads, men også på dette marked har der meldt sig nye aktører. Ejendomsmæglere, privatrådgivere, skødeskrivningskontorer og andre tilbyder også at hjælpe køberne. Her skal køberen være meget opmærksom på, om den ydelse der tilbydes i virkeligheden også dækker købers behov. Ydelser der betegnes som berigtigelsesaftaler, skødeskrivningsaftaler og lignende, lider ofte af den alvorlige mangel, at der ikke gives den ydelse, som reelt er det grundlæggende behov for køber, nemlig en uvildig og uafhængig professionel vurdering af købsaftalens juridiske indhold og de af sælger fremlagte tilbud på ejerskifteforsikring, samt af det finansieringsforslag, som f.eks. købers pengeinstitut er fremkommet med. Selve "skødeskrivningen" er blot den praktiske efterfølgende effektuering af handlen, når beslutningerne om finansiering og gennemførelse af handlen er truffet. Sammenhæng mellem kvalitet og pris? Fælles for de nye ydelser på markedet for køberrådgivning er, at de ofte udbydes til en pris, som ligger lidt under den pris, som der normalt skal betales hos en advokat med speciale i boligrådgivning. Forklaringen på dette fænomen skal selvfølgelig findes i det forhold, at hvis der udbydes en "berigtigelsesaftale" eller en "skødeskrivningsaftale", som ikke indeholder egentlig uvildig juridisk og finansiel rådgivning, da kan prisen for denne ydelse selvfølgelig ligge langt under prisen for fuld forsikringsdækket professionel og uafhængig rådgivning. Forklaringen er altså, at ydelserne ikke er sammenlignelige og gennemsigtige. Køberen skal derfor passe meget på, at han ikke køber en "delydelse", når behovet er hele den uafhængige juridiske og finansielle rådgivningsydelse, som kun Boligadvokat kan give.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |