Derfor er det vigtigt at have styr på sit skøde

30. December 2015

Et skøde er et dokument, der indeholder rettigheder, der gør sig gældende for den ejendom, som du har købt og betalt. Skulle der ske drastiske ændringer i dit liv, er det derfor vigtigt at have styr på skødet over ejendommen, da dette giver adgang til tinglysning. Denne tinglysning vil typisk give indsigt i hvordan overdragelsen til den nuværende ejer af ejendommen (nemlig dig) er foregået. Skal du flytte, ændre på ejendommen eller flytter der flere eller nye beboere til og fra ejendommen, er det derfor vigtigt at have styr på skødet, i tilfælde af at du en dag skulle få brug for tinglysning. Med et skøde er du altid vis om din bolig Når du overtager ejendomsretten til en bolig, skal du have skrevet et skøde. Denne bolig, som du overtager ejendomsretten til, kan både være en fast ejendom eller blot en del af en ejendom. Uanset om du er blevet ejer af en fast ejendom eller er blevet ejer af den del af en ejendom, skal du skrive et skøde for at kunne bevise, at du er ejer eller medejer af ejendommen. Ifølge tingloven gælder et skøde dog også som parternes underskift på slutsedlen, der underskrives når bolighandlen er i hus, men det kan som regel være nødvendigt at udarbejde et specifikt skøde, da købsaftalens slutseddel ikke kan opgives til tinglysning. Der er mange fordele ved at udarbejde et specifikt skøde, når handlens slutseddel er underskrevet af både køber og sælger. En af de mange fordele der er ved at skrive et skøde - når underskrifterne på slutsedlen er i hus - er, at kreditorer eller andre tredjeparter, der indirekte indgår i handlen, kan se bolighandlen som værende gyldig. Disse kreditorer og andre tredjeparter tilhører sædvanligvis sælgeren, der samarbejder med kreditorerne. Samarbejdet mellem sælgeren og kreditorerne består typisk af samarbejdsaftaler, der vedrører ejendommen, som du som kunde køber. For både sælger og sælgers kreditor er det derfor vigtigt, at køberen tegner et skøde, der indeholder vigtige vilkår for overdragelsen af ejendommen. Men det er ikke kun for sælger og sælgers kreditor, at skødet er vigtigt. For køberen der overdrager ejendommen, kan der også stilles visse krav i forbindelse med værditegning af ejendommen. Det vil sige, at et skøde også er et endegyldigt bevis på købets betingelser for køberen, da skødet deriblandt vil indeholde købesummens størrelse samt overtagelsesdatoen af ejendommen. Hvis der sker ændringer i dit hjem, skal du udarbejde et nyt skøde Sker der ændringer i hjemmet, er det nødvendigt at tegne et nyt skøde. Det gælder, for eksempel, hvis ejendommen renoveres og værdien af boligen dermed stiger. Hvis ejendomsværdien stiger, kan det blandt andet have indflydelse på din friværdi, og derfor er det vigtigt at have styr på skødet for både dig, som er ejer af ejendommen, og for dine kreditorer. Det er især vigtigt at udarbejde et nyt skøde, hvis du planlægger at belåne ejendommen. Med friværdi kan du belåne op til 60-80 % af ejendommens værdi ifølge kreditorloven. Dog skal ændringer i ejendommens værdi og betingelser, der sker som følge af ændringer i hjemmet, også angives i det nuværende skøde.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |