Det kimer nu til julefest

30. December 2015

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig blev født 8.9.1783 i landsbyen Udby på Sydsjælland. Hans forældre var sognepræst Johan Grundtvig og Cathrine Marie Grundtvig. Faderen var alvorlig, stilfærdig, pietist og lærd. Han kom fra en luthersk-pietistisk præsteslægt og blev født i byen Udby på Sydsjælland, hvor faderens embede var at finde. I barndomshjemmet var ligeledes brødrene Niels, Jakob og Otto og lillesøsteren Ulrikke. Jakob og Niels døde som unge på fortet Christians Borg, der lå i den danske koloni på Guinea-kysten i Afrika. Otto Grundtvig overlevede dog og blev præst og derefter provst i Gladsaxe. Grundtvig forberedte sig, som ung, i 6 år på latinskolen i Thyregod, på at komme på latinskolen i Aarhus. Det lykkedes og som ung tager han en teologisk embedseksamen på Københavns Universitet, uden selv at vise nogen særlig interesse for faget. I 1803 kunne Grundtvig så kalde sig for teologisk kandidat fra Københavns universitet. Han så sig selv som en renlivet rationalist og han havde på dette tidspunkt bevæget sig væk fra familiens måde at følge kristendommen. I Grundtvigs barndomshjem spiste man flæskesteg og risengrød, og så spillede man om pebernødder. Desuden sang man julesalmer og så læste man juleevangeliet. Så man kan sige at Grundtvigs opvækst var almindelig kristen og de havde en typisk dansk måde at fejre julen på. Grundtvig var desuden også glad for kvinder og formåede i sit liv at gifte sig 3 gange med henholdsvis Lise Blicher, Marie Toft og til sidst Asta Tugendreich Adelheid Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs. Da Grundtvig var 34 år, startede han på en af Danmarks mest kendte julesalmer, Det kimer nu til julefest, som var et af hans første store værker. Salmen Det kimer nu til julefest var inspireret af munken og reformatoren Martin Luthers værker, som han så prøvede at gøre dansk. Hensigten for Grundtvig med denne salme Det kimer nu til julefest, var at få skrevet sig ud af mørket og ind i evangeliets lys. I hans julesalmer er temaet ofte juleglæden. Dette var især for børnenes skyld. Det kimer nu til julefest, blev skrevet i en tid der var mørk og fyldt med krise. Løsningen på krisen var så Jesu Kristus, som bragte lys og glæde tilbage til verden på en mørk og kold nat. Hans pludselige tilstedeværelse skabte en håb og tro til folket, der prøvede at klare sig i denne mørke tid. Han sammenligner nærmest Jesus med sol, der gør natten lys som dagen. I kan finde musik her: Det kimer nu til julefest I kan finde tekst her: Det kimer nu til julefest
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |