Trafikulykker og forsørgertabserstatning

30. December 2015

Selvom tallene for trafikdræbte i Danmark heldigvis ligeså stille falder år for år og antallet af spritbilister også falder på grund af alle sundhedsstyrelsens, regeringens kampanger og de forhøjede bøder og klip i kørekortet, er det stadig skræmmende at tænke på hvor mange, der mister deres ægtefæller, deres samlever eller deres mor eller far i trafikuheld, som kunne have været undgået. Stort set hver eneste uge hører vi om højresvingsulykker, folk som sms’er, mens de kører på motorvej og om cyklister, som kunne have undgået varige men eller endda stadig have haft livet i behold, hvis de blot havde iført sig en cykelhjelm inden de satte sig op på jernhesten. Og omkring højtiderne hører vi som regel også gerne om en enkelt eller to, som fik en snaps eller ti for meget før vedkommende satte sig ind bag rettet. Så sent som i går eftermiddag døde en far og hans 9-årige søn i et trafikuheld på Randersvej ved Ã…rhus, da faren af ukendte årsager mistede herredømmet over bilen og kolliderede med en regionalbus. Begge mistede livet på stedet. Denne historie står ikke alene. Vi hører en masse forfærdelige historier om soloulykker, hvor føreren af bilen på uforklarlig vis har mistet styringen med rattet og brat er kollideret med et træ, en lygtepæl eller hvor køretøjet har taget utallige omdrejninger om sig selv ned i grøften og ud på en mark. Men vi ser heldigvis trods alt ud til at være på rette vej – nemlig ned i antal i statistikkerne. Står man i den horrible situation, at man af den ene eller anden årsag, for eksempel i et urimeligt trafikuheld, og har mistet sin aller kæreste, sin samlever, sin mor eller sin far, kan noget så ufølsomt og banalt som at skulle tænke på papirarbejde være fuldstændig uoverskueligt. Men selvom det virker fuldkommen uhåndgribeligt og ligegyldigt i sådan en grusom, sorgfuld tid, kan der faktisk være både penge og hjælp at hente ved at overlade sagrn til en Advokat med speciale i erstatnig.

Forsørgertsbserstatning

Man kan modtage forsørgertabserstatning, hvis man har mistet sin forsørger ved en ulykke med en ansvarlig skadevolder. Typisk vil man have krav på dette, hvis man til afdøde var enten samlever, ægtefælle eller barn. Når man skal regne størrelsen ud på forsørgertabserstatningen, ser man på, hvad man kunne forvente, at den afdøde ville have tjent over de næste ti år, og på den måde får så ægtefællen eller samleveren 30 % af dette beløb udbetalt. Dog får ægtefællen eller samleveren ikke under 888.000 kr., som er et aller mindste beløb, man kan få udbetalt. På den måde er der også taget hensyn til pensionister, folk på overførselsindkomst eller andre, der ikke har en ret høj indkomst. Var forsøgeren ved skadens indtræden dog 30 år eller ældre, nedsættes erstatningens beløb. Er den efterladte til den afdøde folkepensionist, kan der ikke kræves forsørgertabserstatning. Hvis den afdøde har efterladt sig børn under myndighedsalderen - nemlig 18 år, har de krav på en erstatning, der svarer til det beløb, som afdøde skulle have betalt, hvis han/hun havde haft pligt til at betale børnebidrag. Og dette beløb fordobles, hvis barnet ikke har andre forsørgere, og dermed er forældreløst. Stedbørn, plejebørn, bonusbørn og papbørn eller hvad man kalder dem, har også krav på forsørgertabserstatning, hvis afdøde forsørgede dem, mens han/hun var i live.

Erstatningens størrelse

Erstatningens størrelse afgøres desuden med hensyn til og henblik på forsørgelsens tidligere omfang og den efterladtes egne muligheder for at forsørge sig, alderen på vedkommende, helbredets tilstand, uddannelse, beskæftigelse og økonomiske forhold. Alle er de faktorer, som bliver taget i betragtningen inden erstatningen vurderes. Man har desuden også krav på at få dækket sine udgifter til begravelsen blandt andet – ting såsom kiste, ligvogn, dødsannoncer til avisen, takkekort og invitationer til de fremmødte ved begravelsen og den sum penge det koster, at vedligeholde gravpladsen på kirkegården. De penge man har krav på i den forbindelse, dækker dog selvfølgelig kun over standardudgifter og altså ikke til andre effekter, hvis man har planer om at holde den helt store afskedsfest for den afdøde. Altså, har man nogle udgifter ud over det sædvanelige, står det for egen regning, medmindre der er tale om helt og aldeles specielle årsager. Selvom man kan have svært ved at se lyset i verden efter at have mistet den, som stod en selv aller mest nær, skal vi huske at holde hinanden i hænderne og tænke på, at der altid er et sikkerhedsnet her i Danmark. Vi har altid en hjælpende statshånd til at holde os fra afgrunden og vi har en masse dygtige psykologer, rådgivere og advokater, som kan hjælpe os gennem denne paragraf jungle og fortælle os hvad vi har, og hvad vi ikke har krav på som efterladte efter en nær persons død. Det er nemlig faktisk slet ikke så lidt man, som forklaret, kan få hjælp og penge til.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |