Hvornår er man alkoholiker?

30. December 2015

Er du i tvivl om, hvorvidt du drikker for meget? Sundhedsstyrelsen vurderer, at op mod 900.000 danskere drikker for meget, og at omkring 250.000 har et decideret behandlingskrævende alkoholmisbrug. Et alkoholmisbrug har store konsekvenser – ikke blot for dit helbred, men også for dine familierelationer og andre forpligtelser, og hvis du drikker for meget, bør du søge professionel hjælp.

Hvornår er meget for meget?

Men mens de fleste ved, at det er skadeligt at drikke for meget alkohol, kan det være svært at vurdere, hvornår meget alkohol er for meget alkohol. Hvis vi tager udgangspunkt i det sundhedsmæssige perspektiv, understreger Sundhedsstyrelsen, at intet alkoholforbrug er risikofrit, men at risikoen minimeres, hvis man holder sig under Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De er, at man maksimalt drikker 5 genstande ad gangen, og at kvinder max. Drikker 7 og mænd max. Drikker 14 genstande om ugen. Drikker du mere end dette, er du i forhøjet risiko for at få helbredsmæssige problemer som følge af dit alkoholforbrug. Og desuden er det alment kendt, at et alkoholoverforbrug ofte vil udvikle sig til et decideret alkoholmisbrug. Der er altså al mulig grund til at ikke drikke for meget.

Hvornår har man et alkolholproblem?

Populært sagt kan man sige, at man har et alkoholproblem, hvis alkohol skaber problemer i dit liv – det gælder, hvis dit alkoholforbrug f.eks. skaber problemer i forhold til dine nære relationer, dit job, dit helbred eller andet. Ofte mener misbrugeren ikke selv, at han har et problem, mens den nære familie har en anden oplevelse. Spørg derfor din familie, hvis du er i tvivl, om du har et alkoholproblem. Her vil du helt sikkert få et andet perspektiv på din situation.

Hvordan kureres alkoholmisbrug?

Alkoholmisbrug er en sygdom og kræver professionel behandling, hvis den skal helbredes. Fordi mange alkoholmisbrugere har svært ved at identificere sig med de socialt belastede misbrugere i det kommunale behandlingssystem, har mange glæde af privat alkoholbehandling. Her er der også mulighed for at vælge ambulant behandling, så man samtidig kan passe sit job og sin familie. Hos Dansk Misbrugsbehandling tilbydes ambulant alkoholbehandling i Aalborg, Odense, Kolding, Aarhus og København, og her oplever de, at den ambulante behandling har højere succesrate end døgnbehandling, når man har at gøre med målgruppen af ressourcestærke misbrugere, der har et godt ædru netværk derhjemme.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |