Piskesmæld og erstatning

30. December 2015

Der kan være flere forskellige gener i forbindelse med et piskesmæld, som ofte er af en mere eller mindre invaliderende karakter - og derfor kan der tit være brug for erstatning til den invaliderede.

Erstatningssagerne kræver advokathjælp

Problemet med erstatning for piskesmæld er, at der ofte er uenighed om skadens omfang, méngraden og dermed erstatningen. Uenigheden om skadens omfang opstår oftest fordi, skaden som regel er "usynlig" og da det ofte er en lægekonsulent fra dit forsikringsselskab, som skal vurdere omfanget af piskesmældskaden, så opstår der ofte uenighed mellem den skadesramte og forsikringsselskabet om omfanget af skade og méngrad. Derfor får folk heller ikke altid den erstatning, som de er berettiget til. I mange tilfælde kan det godt anbefales, at tage kontakt til en advokat, eller rettere sagt, en erstatningsadvokat, så sagen får det rette udfald.

De første 72 timer er vigtige

En anden årsag til, at en skadesramt person ikke får fuld erstatning, kan være fordi, alle gener ikke er opført i journalen indenfor 72 timer. Som udgangspunkt ser forsikringsselskaberne først og fremmest på, hvad der er anført af gener og smerter ved den første henvendelse efter et trafikuheld. Det er problematisk, da man ofte vil være i chocktilsland, have andre smerter, der kan være så kraftige at piskesmældet slet ikke mærkes m.m. Der er med andre ord, en del forskellige vigtige punkter, at være særligt opmærksom på med netop piskesmældssager og derfor kan det kun anbefales at konsultere en advokat. Det er også en god ide med en advokat til erstatningssagen fordi, hvis du selv vil føre din sag, så risikere du at komme op imod et langsomt og rigtig tungt system, som de fleste ikke har overskud til kæmpe imod i den lange ende, specielt ikke når man skal døje med et piskesmæld oveni. Er du så uheldig at du har været udsat for et piskesmæld eller whiplash, så har du mulighed for forskellige slags erstatninger og måske andre godtgørelser. Udover den fysiske og måske psykiske smerter, så kan et piskesmæld i den grad også gå ud over ens økonomi, i det man meget sjældent kan arbejde straks efter et piskesmæld. Derfor har du mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter dit piskesmæld. Som regel vil du have ret til en erstatning, som gælder fra uheldsdatoen og frem til den dag, hvor du igen kan arbejde. Erstatningen vil normalt svare til din normale løn. Du vil også have mulighed for at få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis dette er tilfældet. En sådan erstatning, vil kræve at procenten for dit tab af erhvervsevne som minimum er 15 procent, før den kan blive udbetalt. En erhvervsevnetabs-erstatning er som regel en kompensering for den indtægt, som du ville have indtjent i resten af dit arbejdsliv. Dette kræver en anden og mere specifik vurdering og udregning. Efter et piskesmæld vil man oftest blive plaget af svie og smerte og man kan blive nødt til at sygemelde sig. I et sådant tilfælde, vil du kunne få godtgørelse for svie og smerte - både ved delvis eller hel sygemelding. En godtgørelse for svie og smerte vil maksimalt kunne udgøre 71.500 kr. i alt og som udgangspunkt vil du kunne få godtgørelsen indtil den dag, hvor du er i stand til at genoptage dit arbejde. En erstatning i forbindelse med et piskesmæld afhænger altså af de varige helbredsmæssige gener og skader, som piskesmældet har medført og udgifter/tab af indtægt pga. skaden. Får du en erstatningssum for dit varige mén fra modpartens forsikringsselskab, så udgør den et fast beløb, som altså afhænger af din méngrad. Læs mere om dækning af udgifter under en erstatningssag her Har du tegnet en ulykkesforsikring, så vil din erstatningssum i stedet afhænge af den forsikringssum der blev tegnet under oprettelsen af ulykkesforsikringen. En sådan erstatning vil kunne varierer fra 100.000 kr. og helt op til flere millioner. Så i tilfælde af, at du er med i en ulykke og bliver ramt af piskesmæld, så kan det altså være vigtigt at få hjælp, både til erstatningssagen, men også at få nedskrevet alle dine symptomer og gener straks efter ulykken af en læge.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |