Gantt kort

30. December 2015

Som projektleder kan det være noget af en udfordring at holde styr på de enkelte projekter og de forskellige faser og opgaver, som er forbundet hermed. Herudover er det naturligvis nødvendigt, at man holder deltagerne i teamet omkring det enkelte projekt opdaterede, kan dele viden og informationer med disse og ikke mindst har mulighed for hurtigt og enkelt at fordele de forskellige opgaver. Det er derfor af stor betydning, at man råder over et redskab, der er designet til at holde styr på og kontrollere allerede eksisterende opgaver og gøre planlægningen af nye projekter meget nemmere og mere overskueligt.

Målrettet projektstyring

Det kan lade sig gøre ved at investere i et Gantt kort, som er et enkelt grafisk system, der er udviklet til at gøre projektstyring nem og effektiv. Her får man med andre ord et fantastisk og særdeles anvendeligt redskab, som gør det enkelt at arbejde målrettet med projekter i forhold til: • Planlægning • Udførelse • Opfølgning

Overblik og styr på ressourceforbrug

Uanset, hvilke typer projekter der er tale om, er man sikker på at få et virkeligt funktionelt redskab, som giver et fantastisk overblik, og som dermed sikrer, at alle deltagerne i de forskellige projekter præcist ved, hvad der foregår, og hvad deres opgaver består i. Gantt kortet giver også projektlederen mulighed for at følge med i det løbende ressourceforbrug, så han/hun kan ændre på forhold omkring et projekt, når der er behov for det, men som ved afslutning af de enkelte projekter også nemt kan gå ind og vurdere på det samlede ressourceforbrug. Herved kan han/hun få et overblik over, hvilke projekter der har været en succes, og hvilke der ikke har givet det resultat, som man forventede ud fra det brugte ressourceforbrug. På længere sigt giver det mulighed for at vælge og fravælge projekter, så man i sidste ende står med det bedste resultat.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |