Fattigdom

30. December 2015

Der findes flere definitioner af, hvad fattigdom er, og for at få en klar afgrænsning af, hvad man mener, når man taler om fattigdom, er det afgørende, at man har en fælles referenceramme.

To typer fattigdom

Hos Folkekirkens Nødhjælp opererer man med 2 typer fattigdom: Absolut fattigdom som målbart fænomen: Fattige mennesker, der tilhører denne gruppe, mangler helt basale fornødenheder til at opretholde livet. Det kan blandt andet være vand, mad, bolig, tøj og adgang til uddannelse. Relativ fattigdom som kulturelt fænomen: Relativt fattige mangler ikke basale fornødenheder, men de har færre ressourcer til rådighed end størstedelen af befolkningen. De har heller ikke samme adgang til for eksempel uddannelse, transport og information. Der kan dog være stor forskel på, hvad man opfatter som fattig i forskellige lande og kulturer. En relativt fattig dansker vil i nogle fattige lande derfor blive opfattet som velhavende, mens en relativt velhavende person fra et fattigt land, her i landet vil blive anset for at høre til middelklassen.

Ã…rsager til fattigdom

Der er flere årsager til fattigdom og ulighed, og mens nogle af dem skal findes globalt, skal andre findes lokalt. Det kan for eksempel være: • Krig • Klimaforandringer • Naturkatastrofer • Undertrykkelse af befolkningsgrupper • Korruption • Manglende infrastruktur

En målrettet indsats mod fattigdom

Når man ønsker at sætte ind mod absolut fattigdom, kan det være nødvendigt at gøre det på flere fronter. Et forhold, som er yderst vigtigt altid at have fokus på, er den hjælp, der kan styrke fattiges muligheder for at kæmpe for deres rettigheder, så de systemer og strukturer, der fastholder dem i fattigdom, kan ændres. Det kan være en langvarig proces, og det handler derfor om at arbejde målrettet mod målet, også selv om man måtte opleve store forhindringer og tilbageslag.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |