Projektstyring med ETC

30. December 2015

ETC er en fællesbetegnelse for estimateter i projekter, og kan give jeres projektstyring en ekstra dimension, når der er styr på tidsplaner og budgetter. ETC betyder Estimate To Complete, og er en metode til hele tiden at justere et projekts tidsbudget og plan for aflevering. Hvis dele af et projekt skulle blive forsinkede, så har I med ETC en mulighed for at justere planerne, så deadlines ikke overskrides. ETC virker på den måde, at hver projektdeltager på et fast tidspunkt - fx hver uge - melder tilbage, hvor mange timer man estimerer skal bruges for at fuldføre den opgave, der er igang på det givne tidspunkt. Herfra justerer projektlederen så scopet for projektet, dvs. afgør, om der er deadlines der skal rykkes på opgaver, om selve projektet er ved at skride pga. overskridelse af budgetter og/eller deadlines på delopgaver eller der skal laves nye deadlines/opgaver på faserne. Nogle systemer til projektstyring har indbygget ETC i deres funktionalitet, mens andre igen nødvendiggør, at man bruger eksterne værktøjer til at deale med forsinkelser (delays) og overskridelser. ETC er kort og godt et rigtig solidt værktøj til effektiv projektstyring, hvis I er mange om projektet.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |