Reglerne for hjemmehjælp 2014

30. December 2015

Ældre eller syge mennesker, kan have svært ved dette, og skal i gang med at søge hjemmehjælp. Reglerne for hjemmehjælp er ikke en jungle, men kræver alligevel lidt forklarende fraser. Hjemmehjælp er ikke blot for ældre mennesker, som har behov for hjælp til tøjvask og rengøring grundet deres alder. Hvis man har svært ved at klare hverdagens gøremål selv grundet sygdom, invalidepension eller førtidspension, kan man søge hjælp til at komme igennem dette. Hjemmehjælp defineres som personligt hjælp i hjemmet inkluderende personlig pleje og støtte til huslige gøremål. Reglerne for hjemmehjælp starter med at beskrive, hvem der kan få kommunal hjemmehjælp. Du skal være handicappet, ældre eller have været syg og som følge der af ikke have mulighed for at udføre de daglige gøremål i hjemmet. Din bolig er ikke afgørende for din hjælp og du kan ansøge hos kommunen lige meget hvor eller hvad du bor i. Hvis du selv har et overblik over det du har behov for hjælp til, er det blot at tale med din konsulent omkring dette, så vil de tildelte timer til din hjemmehjælp blive forsøgt at blive fordelt til fordel for disse ønsker og prioriteret fra gang til gang. Det er klart, at der ikke kan laves skelsættende og tunge opgaver i hjemmet, som kræver mere en handy mand end en hjemmehjælper, så det skal være indenfor rimelighedens grænser og nogle opgaver en hjemmehjælper kan klare. Reglerne hedder blot hjælp til praktiske opgaver i hjemmet samt til personlig pleje, og ellers er rammerne ret frie. Når du ansøger vurderer kommunen din individuelle situation og hvilken type hjælp og lægeservice du skal bruge. Dine behov i starten af en hjælpeperiode kan godt ændre sig, og hvis de gør, ændrer hjælpen sig naturligvis også, således at den kan være proportionel med dine behov. Du har ikke krav på et minimum antal timer, men det bliver fastsat efter dine behov. Den service du bliver tilbudt bliver fastsat at kommunalbestyrelsen. Den afgørelse du får bliver på skrift og der er en klagevejledning, hvis du føler at den hjælp der tilbydes ikke er nok eller ikke passer til din hverdag og dine behov. Der findes flere godkendte leverandører af hjemmehjælp og lægeservice, som du kan vælge imellem når du skal have hjemmehjælp hos dig selv. Din kommune har en liste over godkendte samarbejdspartnere, som kan give dig den hjemmehjælp du har brug for. Hvis du selv har kendskab til et firma, der leverer den type hjemmehjælp du gerne vil have, eller kender til din sygdom i forvejen kan du fint søge om tilladelse til at anvende dem. Har du et ønske om, at det skal være en enkelt person, der skal hjælpe dig i det kommunen ikke kan yde dig tilstrækkelig med hjælp, kan du få tilskud til noget af lønnen, hvis du selv ansætter en til at hjælpe dig i hjemmet. Har du en alvorlig og varig nedsat funktionsevne kan du ansætte en lidt anden slags hjælp og få tilskud til flere timers hjemmehjælp af en sundhedsfaglig eller lægefaglig ekstern lægekonsulent indenfor feltet, som kommunen godkender til dig. Der findes oplysninger om særlig hjælp i socialstyrelsens fritvalgs database. Der er mulighed for det der hedder fleksibel hjemmehjælp, som er en ordning hvor man kan bytte ydelser indenfor bestemte rammer. Med denne type hjælp kan du bytte den tildelte hjælp ud med en hjælp der ikke står i afgørelsen. Når du har takket ja til den hjemmehjælp du er blevet tilbudt får du en kontaktperson, som er fast tilknyttet din sag. Opstår der spørgsmål undervejs i forløbet, omkring reglerne om hjemmehjælp kan du altid spørge dig frem hos din kontaktperson. Myten omkring, at det blot er gamle mennesker der får hjemmehjælp vil vi gerne have manet til jorden. Et eksempel fra en jysk kommune er en mand midt i 50’erne, som har Parkinson’s Sygdom, og derfor har nogle besværligheder med at overskue at få ting gjort og overskue et helt hjem med gøremål. Her har kommunen bevilget et par timers rengøringshjælp om ugen, så han fortsat kan opretholde en velfungerende dagligdag. Det kan sagtens gøres til en hyggelig ting, at der kommer hjemmehjælp og processen omkring det hele behøver ikke være besværligt. Det er blot et ekstra sæt hænder til at hjælpe med at løfte byrden omkring det hjemlige arbejde.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |