Projektplanens indhold

30. December 2015

Projektplanen er en af de vigtigste elementer i både større og mindre projekter, og er den del, der for alle projekters vedkommende oftest er den, der bruges konsekvent for lidt tid på. En projektplan dikterer, hvor man skal hen med projektet. Den indeholder elementerne: 1. Slutproduktbeskrivelse 2. Forudsætninger, antagelser og afgrænsninger 3. Business case 4. Projektorganisation (herunder roller og ansvar) 1. Slutproduktbeskrivelse Slutbeskrivelsens formål er at fastlægge rammer og forventninger til det færdige produkt, hvad det består af og hvilken opbygning det har. Det kan fx handle om, at der skal implementeres en ny måde at gøre tingene på i fabrikshallen, eller et nyt produktionssystem skal implementeres. Uanset hvad er bestanddelene af projektet - i fysisk eller teoretisk form - vigtige for, hvordan projektet opbygges. En slutproduktbeskrivelse beskriver HVAD projektet skal levere, den har fokus på det endelige produkt, og ikke del-produkterne. En slutproduktbeskrivelses opbygning består som udgangspunkt af en titel for projektet, formålet (hvilket problem skal løses), sammensætningen, formatet og præsentation af projektets resultat, de nødvendige kvalifikationer der er nødvendige for at kunne bruge projektets resultater og de kvalitetsforventninger, godkendelseskriterier og metoder der tages i brug for at godkende målet. Når slutproduktbeskrivelsen er lavet, kan man gå videre til at beskrive den business case, der beskriver forventningerne til projektets resultat, og hvorfor vi skal gennemgøre projektet. Business casen fortæller hvornår projektet er en succes, og tager udgangspunkt i de vigtigste interessenters behov/ønsker gennem målbare resultater med projektet. Fx kan lancering af en ny hjemmeside have et mål om, at besøgsantallet skal øges med 10% på den nye hjemmeside, og hvilken økonomisk betydning det får i form af fx antal salg via siden. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt projektet skal fortsætte, når eller hvis det støder ind i problemer, er det oftest busines casen der bliver brugt. Oftest laves flere forskellige busines cases, der beskriver forskellige scenarier ud fra de risici, som projektet indeholder. Projektorganisationen er en - ofte midlertidig - organiseret samling af medarbejdere, der på større projekter typisk består af en overordnet styregruppe, en projektleder, x antal teamledere for de forskellige afdelinger. Jo større projekt, jo større budget og jo større risici, desto vigtigere er sammensætningen af projektorganisationen. Hvis ikke de rigtige mennesker befinder sig i den rigtige organisation, kan projektet risikere at blive forsinket, fordi de rette kompetencer ikke er til stede. Derfor er ressourcestyring i projekter særdeles vigtigt, fordi behovene i en projektorganisation svinger - for mindre projekter er teamet ofte givet, mens de store projekter ofte skal opbygges fra bunden. Der er således mange faktorer, som skal være på plads for at projektplanlægningen kan fungere i praksis.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |