Alkoholbehandling varetages dårligt af kommunerne

30. December 2015

Før i tiden var det sådan at private behandlingscentre kunne søge støtte hos staten for deres gode arbejde med at hjælpe alkoholikere ud af misbruget; men alkoholbehandlingen er nu flyttet ud til kommunerne og de ellers professionelle private behandlingscentre kan derfor ikke mere få den samme støtte. Det kan måske lyde fint nok at alkoholbehandling nu ligger lokalt i kommunerne, der er bare det problem at kommunerne ikke har været vant til disse opgaver og har det vi kan kalde en læringskurve. Der er simpelthen risiko for at kommunerne ikke varetager behandlingen ordentligt siger formand for lægeforeningen Mads Koch Hansen i en pressemeddelelse i maj måned 2013. Kvaliteten af den alkoholbehandling kommunerne tilbyder varierer utrolig meget viser en rapport fra 2012 som en er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for lægeforeningen. Flere kommuner benytter metoder til behandlingen som ikke har dokumenteret effekt. På trods af at der budgetteres med millioner af kroner til at løse alkoholproblemer kan man altså ikke være sikre på at problemet løses tilfredsstillende, da der ikke er nok kontrol og ikke stilles nogle kvalitetskrav til kommunerne. I mange tilfælde er kommunerne simpelthen ikke gode nok til at behandle alkoholmisbrug. Formanden for lægeforeningen efterspørger nogle klare retningslinjer for alkoholbehandling som kommunerne skal følge. Der afsættes 112 millioner til alkoholbehandling og det kan virke lidt tosset at det store beløb går til kommunerne og de private behandlingscentre som tilbyder professionel alkoholbehandling ikke kan få del i dem, når de nu ofte kan varetage behandlingen bedre end den lokale kommune. Kunne man ikke forestille sig at støtten i stedet fulgte den enkelte person, så de frit kunne vælge hvor de ønskede behandlingen? I stedet må de private behandlingscentre nu konkurrerer mod kommunernes gratis tilbud og slå på at deres behandling er af bedre kvalitet og derfor kan du også i de fleste behandlingscentre få behandlings garanti. Selvom du ikke kan få gratis behandling kan du ofte via en sundhedsforsikring få dækket din alkoholbehandling i et privat ejet behandlingscenter. Mange alkoholikere bryder sig heller ikke om at henvende sig på kommunen med deres alkoholproblem, da de ikke stoler på at de her kan være helt anonyme. De er bange for at blive stemplet som et socialt tilfælde og bange for at kommunen vil blande sig i andre henseender også og at de kan risikerer at komme i det offentliges søgelys og frygter måske tvangsfjerning af børn m.m. hvis de afslører deres alkoholmisbrug. Derfor kunne det måske have været en godt at holde alkoholbehandlingen adskilt fra kommunerne og det offentlige system. I hvert fald giver den nuværende situation stof til eftertanke.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |