En studietur giver nye muligheder for læring

30. December 2015

Gør din skole brug af studieture? Ellers kan det være I går glip af både gode oplevelser, og spændende læring. Studieture kan nemlig bruges til mangt og meget, blandt andet:
  • Ryste-sammen tur og underholdning
  • Læring midt i stoffet
  • Kombination

Ryste sammen tur og underholdning

En studietur kan tjene flere formål, f.eks. at ryste folk sammen socialt. Det gøres ofte i starten af skoleåret, hvor eleverne ikke kender hinanden så godt. Via sociale aktiviteter, teambuildingøvelser og gode oplevelser, rystes de unge sammen på kryds af tværs af klassen, eller af de forskellige klasser. Det kommer dem til gode når de senere skal lave forskellige samarbejder, i forbindelse med studieprojekter og lignende. En ryste sammen tur, kan være næsten hvor det skal være, blot der kan bydes på spændende oplevelser udover de obligatoriske øvelser og lignende.

Læring midt i stoffet

En anden mulighed for udnyttelse af studieturen, er at udvide undervisningsstoffet med en studietur. Ved at besøge historiske steder som f.eks. kan være det gamle Østtyskland, Colosseum, London eller tilsvarende, kan man gå i fodsporene på de personer man læser om. Man kan opleve de samme steder som beskrevet i materialet, og nærmest grave sig ind i historien. Det kommer eleverne til gode når de senere skal til eksamen i stoffet, eller skal bruge stoffet senere i livet. De husker simpelthen resultaterne af undervisningen bedre, fordi de selv har været tilstede i den, frem for blot at lytte til en lærer der står ved tavlen og underviser. Studieture til historiske steder er meget populære. Ofte er det temaer som 1. og 2. verdenskrig, romerriget og lignende temaer der tages op.

Kombination

Den bedste studietur kan være når man kombinerer de to typer. På den måde ryster man både eleverne sammen, og samtidig får de mulighed for udvidet læring.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |