Psykolog Lykke Wagner ; dybere forståelse

30. December 2015

Lykke Wagner er praktiserende psykolog. Det er muligt at få dækkiet to tredjedele af udgiften med støtte fra sygesikringen. Lykke Wagner tilbyder sin hjælp med en række psykologiske problemer til både børn, unge og voksne. Hun mødes med sine klienter, den første gang de er der til en kort samtale, der har til formål at vurdere klientens behov. Klienterne er enten henvist fra lægen eller de kommer på eget initiativ. Efter denne korte samtale påbegyndes der et individuelt terapi forløb. Hvis der er tale om eksempelvis en angst lidelse, så bliver det typisk et færre antal timer. Er det derimod sådan, at der ønskes en personlig udvikling fra terapien, kan det være nødvendigt med en lang periode, der kan strække sig over et år. Lykke Wagner har en kandidatgrad fra Københavns Universitet fra 1987. Hendes speciale omhandlede de gældende teorier om manio-depressiv lidelse, der nu kaldes bipolar type 1 og type 2. Mennesker der lider af bipolar lidelse svinger ekstremt meget i humør. I tiden på universitet arbejdede hun i studenter rådgivningen på det psykologiske studium. Derudover mødte hun sin kommende mand Jesper, og de fik deres to første børn. Da hun var færdig med studierne flyttede hun til Odense, hvor hendes mand var leder på Oure idrætsefterskole, som er Danmarks vel nok mest kendte idræts skole. I Odense lykkedes det hende at få arbejde i kommunen på et projekt, der skulle afdække hvilke konsekvenser det havde haft i voksenlivet at være anbragt uden for hjemmet som barn. Resultaterne blev publiceret da projektet var færdigt. Efter dette fik hun fast arbejde i kommunen, hvor hun stod for at evaluere personer psykologisk i revalideringscenteret med henblik på deres muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidigt visiterede hun børn og unge til institutioner. I 1994 vendte Jesper, Lykke og børnene tilbage til Sjælland og hun fik arbejde i Birkerød kommune. Her skulle hun yde støtte til børnefamilier samt arbejde med førtidspensionister. Efter 6 år i denne post skiftede hun jobbet ud med et nyt som psykolog på et hjem for unge. Her var hun både støtteperson og udarbejdede psykologiske udviklings profiler. Men trangen for at arbejde mere direkte med mennesker i terapi meldte sig og hun blev praktiserende psykolog i et fællesskab i indre by. Nogle år efter delte hun en praksis i Hillerød før hun senest fik ydernummer med sygesikringen og startede op for sig selv.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |