Helsingør er forud for regeringens akutpakke

30. December 2015

Dagpengeproblemerne hober sig op, og rigtig mange danskere er nervøse for, hvordan deres fremtid vil komme til at se ud, når nu både dagpengeperioden halveres, satsen kommer til at følge prisstigningerne i stedet for lønstigningerne, og tiden hvori man skal arbejde, før man har genindtjent retten til dagpenge bliver fordoblet til et år. Regeringen søsatte derfor deres forsøg på en løsning ved hjælp af den såkaldte akutpakke. Akutpakken skulle gerne få både jobcentre og a-kasser til at arbejde tættere sammen i et forsøg på at hjælpe de ledige så godt som muligt. I Helsingør er man dog et godt skridt foran regeringen og har her allerede taget beslutningen om, at jobcenter og a-kasse må arbejde tættere sammen, for at opnå de bedst mulige resultater. Man kunne her sagtens se problemet og ønskede selv at gøre en indsats for de ledige, før regeringen overhoved talte om akutpakken. I Helsingør bakker de da derfor også op omkring ideen med akutpakkeløsningen, men mener, at dette kun vil være muligt, hvis man også sørger for at have nok ressourcer til det ekstra arbejde. Deres egen udgave af akutpakken går under navnet ’Det nye fælles initiativ – STOP ledighed’ og indeholder blandt andet initiativet til at indkalde udsatte medlemmer til ekstra samtaler og sikre sig, at der forekommer hyppige opfølgningssamtaler. Herudover har man også sat det enkelte menneske i centrum og overladt en del af ansvaret til det enkelte medlem, så egne ideer og motivation lettere kan komme til udfoldelse.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |