Murbien (Colletes daviesanus)

30. December 2015

Der findes skadedyr i huset fra kælder til kvist, og selv husets ydermure er ikke fri for angreb af murbier. Om sommeren, særlig i juli måned, er det ikke ualmindeligt at finde nogle små bier sværme foran solvarme mure. Det er murbier, som her søger efter redesteder. Murbierne er enlige bier. De lever af blomsterstøv og honning, og med dette materiale fodrer de også deres larver. Når murbierne har fundet et sted, hvor mørtelen er løs og let falder ud, begynder de deres arbejde, som består i at fremstille en gang 10-20 cm lang. I gangens bund anlægges den første celle, som fyldes med fodermasse. Hunnen afsætter derpå sit æg, hvorpå cellen lukkes med et låg, der ligesom vægbeklædningen dannes af et sekret udskilt af biens spytkirtel. Bierne fortsætter nu med dannelsen af en ny celle, indtil gangsystemet er fyldt. Derefter lukkes indgangshullet, og larverne, der i mellemtiden er klækket, må nu klare sig med den næring, der er dem tildelt. De forpupper sig i løbet af sommeren, og næste forår kommer bierne frem og begynder på ny deres nedbrydende arbejde, hvis husejeren ikke i mellemtiden har sørget for, at muren er gjort ren og forsynet med ny mere solid mørtel.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |