Kan man hulmursisolere et hus hvor der i forvejen er stenuld i hulmuren ?

30. December 2015

Hulmursisolering blev et lovkrav fra ca 1970, pga energikrisen. Før dette lovindgreb var de hovedregelen at der ikke blev isoleret mellen inder og ydervæg. Mange huse blev muret op med en vægtykkelse på ca 300 mm, men uden isolering. Dog i nogle tilfælde blev der fyldt op med leca nødder.

I dag når jeg får forespørgelser på hulmursisolering, møder jeg disse huse, og der skal man udtage lecanødderne for at få en optimal isolering. Og forskellen er markant !

Fra 1970 og fremefter er det altså et krav at der er hulmursisoleret. Mange huse er isoleret med 80 mm rockwool, og dermed er hulrummet som oftets fyldt helt ud, og så er der ikke mere at gøre.

Man kan med termografering afsløre om der skulde være enkelte steder der mangler isolering. Og kan så efterisolere der.

Der er også huse med en hulmur på 80 mm, hvor der kun er isoleret med 50 mm, og der vil det være på sin plads at efterisolere.

Metoden er enkel: Der laves 6  18 mm huller pr m2, som bores i fugen, og derigennem blæser man granulat, og der er 2 typer der er egnet til dette. knauf stenuld, eller papiruld. Begge produkter er recyclet, og begge har stort set samme lamdaværdi. Jeg anbefaler knauf, hvis det vurderes at der er risiko for fugt ved soklen.

Når isoleringsarbejdet er udført, lukkes hullerne med strandmørtel eller bakkemørtel, afhængig af hvad huset er muret op i. Med denne metode er det marginalt hvad der er af synlige indgreb efterfølgende.

Det vil give en besparelse, men den er selvfølgelig ikke så stor som hvis hulmuren  var tom. Der ydes for tiden tilskud til energibesparelser, og for en gennemsnitlig hulmursisolering er det ca 1000,- kroner. Der er for tiden også fradrag for arbejdslønnen. Som udgangspunkt koster det det samme som en almindelig hulmursisolering. Der bruges færre materialer, men mere arbejdstid.

Som oftest giver det udover en besparelse på varmeregningen, også en bedre komfort.

Arbejdet tager en dags tid, afhængig af størrelsen på huset, og tilgængelighed.
Arbejdet kan udføres året rundt.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |