Brug en elektrisk affugter til at tørre tøj

30. December 2015

På den nordlige del af kloden har vi efterhånden vænnet os til at måtte benytte hjælpemidler når vi skal have tørret vores vasketøj, modsat varmere lande, hvor man stort set hele året rundt blot kan hænge til tørre udenfor. Udendørs tøjtørringer er i mange henseender den optimale metode, da der udendørs vil være en relativt lav luftfugtighed, og god ventilation, så fugten kan føres væk fra vasketøjet. Den mest almindelige metode til tørring af tøj i dag er en tørretumbler, som varmer det vaskede tøjet betydeligt op under bevægelse ("tumbling"), hvorved vandet damper af og enten ledes udenfor som damp eller kondenseres og ledes i et afløb som vand. Det er en meget energikrævende proces, som dog er nødvendig, hvis man ikke har mulighed for at tørre sit tøj udenfor. I højere og højere grad er mange dog blevet opmærksom på muligheden for at benytte en alternativ proces, hvor man sådan set blot hænger sit tøj til tørre indenfor, men tilføjer en affugter til ligningen. Affugteren vil så i samme rum som det våde vasketøj trække fugten ud af luften, således at vasketøjet hurtigt afgiver sin fugt og tørrer rigtig hurtigt. I de fleste tilfælde kan en par vaske tørre natten over i kælderen eller stuen ved brug af en affugter. Med en lille hjemmeaffugter tager det måske natten over, mens det med eksempelvis en Woods ED50 affugter nærmere vil tage nogle timer, grundet den høje effektivitet. Affugteren har samtidig en række fordele i forhold til tørretumbleren. Den energi som affugteren bruger går ikke kun til affugtning. En betydelig del af strømforbruget afsættes direkte som varme, og vil være medvirkende til at affugtningen går hurtigere, men også til den generelle opvarmning af lokalet. Der er altså ikke samme energispild, som hvis man leder varm damp direkte ud i det fri, eller bruger energi på at kondensere dampen. Det er altså samlet set billigere at benytte en affugter end tørretumbleren. Det er også en grøn gerning at medvirke til at begrænse unødigt energispild til glæde for miljøet. Men måske endnu vigtigere er at man slider langt mindre på sit tøj. I særdeleshed hvis man har tøj i den dyre ende er det langt mere hensigtsmæssigt at tørre det med en affugter i stedet for at kaste det rundt ved høje temperaturer i længere tid. Hvis du har en tørretumbler, kan du ved selvsyn fiorvisse dig om hvor meget det slider når du tømmer filtret til tørretumbleren og kan fjerne en stor mængde stoffibre, som i sagens natur kommer fra det tøj, som er tørret siden sidste du rensede filtret. Det giver et godt indblik i hvor meget man tærer på sit dyre tøj med en tumbler.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |