Spar 50% på virksomhedens affaldshåndtering

30. December 2015

Som den eneste danske professionelle rådgivningsvirksomhed indenfor affaldshåndtering, tilbyder Bisgaard & Partnere at finde besparelser på virksomheders håndtering af affald samt på sikkerhedsløsninger. B&P indhenter tilbud på løsninger på affaldshåndtering og/eller sikkerhedsløsninger, der kvalitetsmæssigt matcher virksomhedens nuværende løsning, og hvis det ikke lykkes at finde en besparelse er det gratis – det er altså en ”no cure – no pay” aftale. Oftest lykkes det dog Bisgaard & Partnere at finde besparelser – typisk mellem 30 og 50%, men nogle gange endda væsentligt mere. Der er altså rigtig mange penge at spare! Derudover undersøger B&P om virksomheden lever op til de lokale miljøregler, samt hvor tæt den er på målsætningen i Miljøministeriets Agenda 21 med krav om genanvendelse på 50 procent; endda for nogle helt op til 65%. Vejen til besparelser Efter et forberedende møde – og på baggrund af den affaldshåndtering virksomheden benytter – indleder B&P beregningen, og indhenter forskellige tilbud. Disse tilbud sammenlignes til det generelle markedsniveau. Resultaterne samles vi i en rapport, som fremlægges for virksomheden. Bisgaard og Partnere påtager os endvidere at implementere den nye løsning – uden beregning, hvad enten det er dine nuværende leverandører eller de anbefalede nye. Spar penge – uden besvær Normalt tager det 3-4 uger før B&P vender tilbage med tilbud og en ny løsning er implementeret, men virksomheden behøver kun at investere ganske få timer på hele processen. Oftest så lidt som to timer fordelt på to møder. Den nye løsning er således hverken besværlig eller tidskrævende – kun besparende! Stor faktura - stor gevinst Samarbejdet med Bisgaard og Partnere er en perfekt win-win-situation, idet såvel virksomhedens som B&P’s interesser er sammenfaldende. Honoraret til B&P afhænger således af den budgetterede besparelse – jo større honorar til B&P, jo større besparelse opnår virksomheden.
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |