Umami receptoren.

30. December 2015

Umami er en smags receptor på tungen, og hvad betyder det så? Jo det betyder at det er et protein der sidder på din tunge og så at sige venter på at der kommer der en ligand, og når der så kommer en ligand så sker der følgende, først så bliver receptoren aktiveret hvilket får den celle som receptoren sidder på til at udsende et signal molekyle, måske CAMP som så kommer ud i blodbanen og går op i hjernen. Og dette signal molekyle aktiverer så en receptor i hjernen, som så starter det man kalder en signal kaskade.

En signal kaskade er når et molekyle aktiverer en receptor på en celle som så udsender et molekyle som aktiverer en anden receptor som så aktiverer en anden receptor, osv. det kan også være et enkelt molekyle som aktiverer en receptor som så igen aktiverer et enzym inde i cellen, dette er den receptor gruppe der kaldes G-protein koblede receptorer et glimrende eksempel på. Mere om dem i en anden artikel.

Den signal kaskade der bliver startet af umami receptoren fører i sidste ende til en øget koncentration af serotonin i hjernen. 

Umami aktiveres af glutamat anionen, dvs. det negativt ladede glutamat molekyle, hvilket kunne tyde på at der er tale om et dobbelt O-hydrogen bånd på den kritiske aktive side.

Receptoren bliver desuden positivt allosterisk moduleret af et stof jeg desværre har glemt navnet på, men jeg kan dog sige så meget at det er et stof der kemisk er opbygget af en ribo-nucleotid, med en tri eller di-phosphat gruppe på og tilsidst men ikke mindst er der en natrium ion på også.

Nb. allosterisk modulation betyder at man enten øger eller sænker potensen af en receptor, når jeg oven over skriver positiv allosterisk modulation betyder det at receptorens aktivetet bliver øget.

Hvorfor bliver denne receptor overhovedet syntesiseret af tungens celler? Godt spørgsmål, jeg tror at det er fordi at vores biologiske ophav syntes at vi skulle elske kød, fordi det er i kød at man finder den største koncentration af frit anionisk glutamat 

 

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |