Gen modificerede organismer

30. December 2015

Okay first things first, hvad er en GMO, en GMO er en organisme som har fået et gen, enten et syntetisk gen som koder for et protein der kan noget som ikke findes i naturen "just yet" (det kan vi ikke endnu) eller et naturligt gen fra en anden organisme. Eksempler på forskellige GMO'er er en jordbær plante der indeholder et fiske gen, som koder for et protein som beskytter fisken imod kulde, en form for korn der producerer sin egen insektid (insekt middel) eller hva med en ged der producerer edderkoppe spind protein som man så bruger i skudsikre veste. 

Man kan dog modificere naturlige proteiner så de får en lavere energi (Gibbs fri energi) eller sagt på en anden måde man kan ændre i deres amino syre opbygning således at de får en højere affinitet for deres substrat/ligand, man kan også ændre i deres opbygning således at de får en højere stabilitet i kroppen et eksempel på dette er alle de utallige insulin analoger der findes. 

Hvordan laver man en GMO? Det første man gør er at man finder et gen man gerne vil have i planten/dyret/bakteriummet/virussen. Der findes forskellige måder at gøre dette på, et eksempel lad os sige at man gerne vil have en majs sort der producerer et antibiotikum (altså dvs et stof der dræber bakterier og anden mikro biologi) til svine foder, og man ved fra erfaring at visse svampe og stortset alle bakterier producerer en eller anden form for antibiotika, Det første man så vil gøre er at analysere det protein der laver antibiotikaen dette kan bla. gøres via noget som man kalder for hydro elektroforese hvor man placerer proteinet på en salt bro som forbinder 2 kar som er fyldt med vand også placerer man en  anode i det ene kar og en katode i det andet også sætter man strøm på så vil alle de negativt ladede amino syrer vandre ned imod katoden, og alle de positivt ladede amino syrer vil vandre imod anoden mens alle de neutralt ladede amino syrer vil blive på salt broen. Når dette så er gjort så kender man proteinets amino syrer opbygning det næste man så vil gøre er at man tager hele organismens gen sekvens og kører den igennem noget som man kalder for gen sekventering, og når man så finder det gen der ligner et gen der kunne kode for antibiotika proteinet så tager man så dette gen og dyrker det.

Det næste man så ville gøre i det ovenstående tilfælde ville være at sætte det på en eller anden form for transfer mekanisme dette kunne eks være metal polymerer eller en bakterie som inficerer planter. Men før man kan gøre det så skal man enten have lavet dna'et til en vektor eller have sat det fast på metal polymeren som så skal igennem noget der kaldes en metal accelarator.

Er alt så lutter lag kage? NEJ det er det sgu ikke fordi der er så mange bivirkninger ved de der GMO'er eks. kan nogle specielle GMO'er fra et amerikansk firma give kræft, desuden kan GMO'er også hjælpe super bakterier til at opstå (patogene bakterier der har resistens for næsten alle antibiotikaer) til sidst men ikke mindst kan visse GMO'er skabe infetilitet i mænd og kvinder ved at få kroppen til at producere anti stoffer mod sædceller.

 

 

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |