Kan et dødsbo skifte blive gjort privat?

30. December 2015

 

Hvis alle de retsmæssige arvinger er enige, kan man vælge at skifte privat.

Dog skal man være enige om, hvordan selve dødsboet skal deles, samt hvem der  er de retsmæssige arvinger.

Når man foretager et privat skifte af et dødsbo er det vigtigt at mindst en af arvinger er fyldt 18 år og være solvent.

Dette er påkrævet da man skal have underskrevet en kontrakt på tro og love for at kunne foretage skiftet af dødsboet.

Derefter skal arvinger i fællesskab have udpeget en person som skal fungerer som kontaktperson til skifteretten, skattevæsenet og alle andre som vil i kontakt med dødsboet, kan henvende sig til.

Når man håndterer et dødsbo privat er der nogle punkter som arvinger selv skal tage sig af, såsom af indrykke proklama til Statstidende og selv lave en opgørelse i dødsboet og dele effekterne mellem sig.

Hvis der i blandt arvingerne er en person som ikke er myndig eller i stand til at klare sig selv, skal denne have en værge, som kan foretage beslutningen for arvingen.

Med hensyn til retsafgiften så vil den være på 2.500 kr. hvis arven er under 1 million danske kroner og på 9.000 kr. hvis den er over 1 million kr.

Inden skifteretten kan udstede skifteretsattesten til private, skal arvingerne indlevere anmodning om privat skifte, solvenserklæring samt proklamablanket.

Det er dog vigtigt at huske på at åbningsstatus skal være indsendt til skifteretten højst 6 måneder efter dødsdagen og i to eksemplarer som skal være underskrevet af samtlige arvinger.

Dette er et essentielt punkt da de indsendte dokumenter ellers ikke vil blive godkendt af skifteretten.

Til sidst skal man huske at indlevere en boopgørelse til skifteretten og dette skal gøres inden der er gået 15 måneder efter dødsdagen.

At håndtere et dødsbo kan være utrolig svært og det er derfor vigtigt at have helt styr på processen inden at man kaster sig ud i det.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |